УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ МІЖНАРОДНОГО ВАГОНОПОТОКУ НА ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178215

Ключові слова:

прикордонні передавальні станції, автоматизоване робоче місце логіста, простої вагонів

Анотація

Мета. Метою роботи є удосконалення міжнародних вантажних перевезень у експортно-імпортному та транзитному сполученнях шляхом автоматизації оперативного управління. Методика. Виконані дослідження засновані на використанні методів системного аналізу і процедури моніторингу процесу взаємодії залізничного транспорту,  митних органів та інших керуючих служб з подальшим застосуванням теорії математичної статистики, системи дослідження операцій на транспорті та теорії прийняття рішень. Результати. Виконано аналіз процесу перевезення міжнародних вагонопотоків на прикордонних передавальних станціях, який показав, що на сьогоднішній день станції працюють із перебоями, допускаються тривалі затримки    поїздів. Визначено основні причини затримок вагонів, що є найбільш поширеними та характерними для всіх прикордонних передавальних станцій. Для прискорення обміну даними, що пов’язані з перевезенням  міжнародних вантажів, запропоновано використання на станції новітніх інформаційних систем за рахунок раціоналізації впровадженої підсистеми автоматизованого робочого місця логіста для забезпечення дотримання логічної послідовності технологічних операцій міжнародних вантажних перевезень на прикордонних передавальних станціях в умовах підвищення якості перевезень і збереженості технічних і експлуатаційних ресурсів. Розроблено математичну модель просування  міжнародних вантажопотоків через прикордонну передавальну станцію, структура якої включає цільову функцію – загальні витрати ресурсів від затримки вагонів працівниками станції та іншими контролюючими органами. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в доведенні ефективності удосконалення міжнародних вантажних перевезень за рахунок впровадженої підсистеми автоматизованого робочого місця логіста для забезпечення дотримання логічної  послідовності технологічних операцій експортно-імпортних та транзитних вантажних перевезень на прикордонних передавальних станціях в умовах підвищення якості перевезень і збереженості технічних та експлуатаційних ресурсів. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить скоротити простої вагонів на прикордонних передавальних станціях та прискорити доставку міжнародних вантажів.

Посилання

Чуйко, О.А. Розвиток міжнародних перевезень на українських залізницях [Текст] / О.А. Чуйко // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2010. – Вип. 119. – С.20–22.

Германюк, Ю.М. Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту при виконанні транзитних перевезень вантажів у міжнародному сполученні [Текст] / Ю.М. Германюк // Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – Дніпро: ДНУЗТ, 2017.-С.7-8.

Згідно з наказом Укрзалізниці від 20.10.1997 р. №265/Ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poizd.uz.ua/53-texnologichnij-proces-roboti-peredavalnoyi-stanciyi.html

Альошинський Є.С., Огар О.М., Пестременко-Скрипка О. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України у системі міжнародних перевезень. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2017. № 170. С.78-84.

Петрушов, В.В. Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції [Текст] / В.В. Петрушов, Н.В. Бочило // Збірник наукових праць УкрДУЗТ – Харків: УкрДУЗТ, 2015. - Вип. 156. – С. 106-109.

Шумик, Д.В. Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту [Текст] / Д.В. Шумик, А.Д. Москаленко, А.М. Майоров // Збірник наукових праць УкрДАЗТ – Харків: УкрДАЗТ, 2013. - Вип. 135. – С. 96-100.

Шумик, Д.В. Удосконалення вантажних перевезень у міжнародному сполученні на основі автоматизації оперативного управління [Текст]: / Д.В. Шумик, Д.С. Кравченко // Зб. наук. пр. - Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2014 №146.- С 86-90

Офіційний веб-сайт «Офіційний веб-сайт Укрзалізниці». - [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.uz.gov.ua

Офіційний веб-сайт «Філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»». - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pz.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті