ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ТА ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ «ПОРТ – ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178214

Ключові слова:

порт, індустріальний парк, система «порт – індустріальний парк», транспортне забезпечення, виробнича інтеграція

Анотація

Мета. Метою даної статті є встановлення основних завдань транспортного забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт - індустріальний парк». Основною метою транспортного забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк» є організація ефективних транспортних зв'язків всередині і між підсистемами «порт», «парк».

Методика. В даному дослідженні використовувалися методи системної методології та методи аналізу і синтезу.

 Результати. Встановлення основних завдань транспортного забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк» вимагає, перш за все, визначення сутності транспортного забезпечення в даному контексті.

Наукова новизна. Адаптовано поняття «транспортне забезпечення» для виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк».

Транспортне забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт - індустріальний парк» являє собою сукупність підсистем, пов'язаних з транспортуванням вантажів, породжених зазначеної системи та в межах даної системи - морська складова, автомобільна (залізнична) складова, портовий термінал. Вантажну базу даної системи формують потоки сировини, напівфабрикатів і готової продукції індустріального парку. При цьому транспортування вантажів в межах даної системи «порт - індустріальний парк» є її сполучною підсистемою.

Запропоновано концептуальну модель транспортного забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт - індустріальний парк» представлена у вигляді системи. У даній системі, сполучною ланкою між підсистемами і елементами є магістральний транспорт, внутрішні портові транспорт, чиє взаємодія визначається, в тому числі, місцем розташування підсистем «порт» і «індустріальний парк».

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в якості ідентифікації сутності та основних завдань транспортного забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк» і організація ефективних транспортних зв'язків. Під ефективними транспортними зв'язками в даному випадку будемо розуміти транспортні зв'язки, які забезпечують безперебійне проходження вантажів по даній системі з заданими параметрами (тимчасовими, об'ємними, економічними і т.п.), які визначаються специфікою виробничих процесів індустріального парку і порту.

Посилання

Онищенко С. П. Оптимизация транспортного обеспечения систем распределения экспортной продукции / С. П. Онищенко, А. Р. Сираев // Вісник Академії митної служби України. Серія : Технічні науки. - 2012. - № 2. - С. 48–54.

Онищенко С.П., Сираев А.Р., Самойловская В.П. Оценка эффективности вариантов организации транспортного обеспечения распределительных систем //Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2012. – № 6(3) – С.37-43.

Morozova, I. V., Postan, M. Y., & Dashkovskiy, S. (2013). Dynamic Optimization Model for Planning of Integrated Logistical System Functioning. In Dynamics in Logistics, Springer Berlin Heidelberg, 291-300. doi:https://doi.org/10.1007/ 978-3-642-35966-8_24.

Postan, M. Ya. Dynamic model for optimization of production and finished products delivery plans in supply chain / M. Ya. Postan, N. I. Chuhraj, Yu. V. Kurudzhi // Logistyka. – 2014. – Vol. 4. – P. 2345–2352. 12

Морозова И.В., Перепичко М.Е.Перспективы создания логистических индустриальных парков в Украине// Восточно-Европейский журнал передовых технологий , 2013. - №3(63) – С.4-9.

Миротин Л.Б. Основы логистики / Л.Б. Миротин, В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА, 2000.-200 с.

Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики // О.О. Бакаєв, О.П. Кутах, Л.А. Пономаренко. – Київ, 2003 – Т. 1 - С. 32

Кочетов С.Н. Прогрессивные транспортно-технологические системы на морском транспорте : монография / С.Н. Кочетов. – М.: Транспорт, 1981. –232 с.

Сыч Е.Н.Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование : монография / Е.Н. Сыч. – Киев : Наукова думка, 1986. – 166с.

Кириллова Е.В. Сравнительный анализ исторических аспектов развития теории и практики транспортно-технологических и логистических систем /Е.В. Кириллова // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2010 : сб. научн. тр. по материалам междун. научно-практ. конф., 15-26 марта 2010 г., Одесса. Том 1 Транспорт. – Одесса : Черноморье, 2010 – С. 50-56.

Резер С.М. Взаимодействие транспортных систем: Монография, М.: Наука, 1985. - 246 с.

Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов. Пер. с англ.М.: Транспорт, 1990.-279с

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті