ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДИСКРЕТНО-ПОДІЄВОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178212

Ключові слова:

залізнична інфраструктура, експлуатаційна надійність, кількісна оцінка, імітаційне моделювання, дискретно-подієве моделювання, AnyLogic

Анотація

Мета роботи полягає у огляді та порівняльному аналізі існуючих парадигм імітаційного моделювання, а також у виборі доцільного методу моделювання технологічних процесів систем залізничного транспорту для оцінки експлуатаційної надійності його інфраструктури. Результати. У статті висвітлюються основні проблеми при функціонуванні залізничного транспорту України, які знижують його експлуатаційну надійність. Для вирішення задачі отримання адекватної оцінки експлуатаційної надійності систем залізничного транспорту доцільно використання методу імітаційного моделювання. На даний час у імітаційному моделюванні сформувалися три самостійні парадигми – системна динаміка, агентне моделювання та дискретно-подієве моделювання. Вказані парадигми відповідають різним рівням абстракції при створенні моделі, що обумовлює застосування того чи іншого підходу. У роботі наводиться порівняльна характеристика підходів імітаційного моделювання, їх переваги та недоліки. Розглядається історія виникнення, інструменти реалізації, особливості та сфери застосування кожного підходу імітаційного моделювання. Обґрунтована доцільність моделювання динамічних процесів на залізничному транспорті дискретно-подієвим імітаційним моделюванням. Розглядається спосіб і алгоритми формалізації в імітаційній моделі маневрової роботи залізничної станції, що виключають одночасне використання елементів колійного розвитку при виконанні різних операцій перевізного процесу. Модель станції створена у середовищі імітаційного моделювання AnyLogic і дозволяє оцінювати експлуатаційну надійність залізничної станції на основі величини затримок та простоїв рухомого складу на станції через зайнятість колій і локомотивів. Практична значимість виконаної роботи полягає у можливості більш раціонально підходити до вибору підходу імітаційного моделювання роботи різних систем при вирішенні задач, пов’язаних з отриманням достовірної оцінки їх техніко-технологічних параметрів та експлуатаційної надійності.

Посилання

Мірошніченко, І. Безвідповідальний абсурд Укрзалiзницi. Існуючий колапс «підкріпимо» агротрейдом / І. Мірошніченко. [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://blog.liga.net/user/imiroshnichenko/article/34298

Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року (Розпорядження КМУ №1555-р від 16.12.2009 року). [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243219821

Грунтов П. С. Эксплуатационная надежность станций [Текст] – М.: Транспорт, 1986. – 247 с.

Козлов П. А., Козлова В. П. Расчет параметров проектируемых транспортных узлов [Текст] / А. П. Козлов, В. П. Козлова // Железнодорожный транспорт. – 2008. – № 7. – С. 36–38.

Сотников И. Б. Взаимодействие станций и участков железных дорог [Текст] – М.: Транспорт, 1976. – 268 с.

Павлов, И. В. Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам испытаний [Текст] – М.: Радио и связь, 1982. – 168 с.

Быкадоров А. В. Системное исследование технологии, оснащения, пропускной и перерабатывающей способности технических станций [Текст]: автореф. дис. … на соиск. уч. ст. д-ра. техн. наук. – М.: МИИТ, 1981. – 42 с.

Бобровский В. И. Теоретические основы совершенствования конструкции и технологии работы железнодорожных станций [Текст]: автореф. дис. … на соиск. уч. ст. докт. техн. наук: ДНУЗТ. – 2002. – 36 с.

Тимухина, Е. Н., Зартдинов, Д. Р. Эксплуатационная надежность железнодорожных станций и ее определяющие факторы [Текст] / Е. Н. Тимухина, Д. Р. Зартдинов // Транспорт: наука, техника, управление. – 2013. – № 1. – С. 76–79. ISSN 0236-1914.

Борщёв А. От системной динамики и традиционного ИМ – к практическим агентным моделям: причины, технология, инструменты [Электрон. ресурс] – Режим доступа: www.gpss.ru/paper/borshevarc.pdf

Форрестер, Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика) [Текст] – М.: «Прогресс», – 1971 – 340 с.

Industrial strength simulation software for improving the performance of real systems. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://vensim.com

Powersim Software. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.powersim.com

Premium modeling and interactive simulations. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.iseesystems.com/store/products/ithink.aspx

Ascape. Agent Modeling Platform. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.eclipse.org

Repast Simphony. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://repast.github.io/repast_simphony.html

Офіційний сайт «The AnyLogic Company». [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.anylogic.ru

Gordon G. A General Purpose Systems Simulation Program [Текст] // McMillan NY, Proceedings of EJCC, Washington D.C., 1961, p. 87–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті