МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОГО УХИЛУ В ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ З ГІРКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178210

Ключові слова:

сортувальна гірка, ухил шляху, імітаційна модель, відчеп, ниткова модель

Анотація

Метою даної роботи є розробка методики визначення раціонального еквівалентного ухилу скочування відчепів на сортувальній гірці. Методика. Використовуючи ниткову модель відчепу перетворити багатоточкову модель відчепу в двоточкову. Наукова новизна. Запропонована двоточкова математична модель відчепу, яка має таку ж саму точність, що і відома багатоточкова при істотно меншому обсязі обчислень. Практична значимість. Запропонована методика дозволяє мінімізувати час розрахунку руху відчепу в імітаційної моделі, що важливо для систем управління, де імітаційні моделі використовуються в реальному масштабі часу.

Посилання

Муха, Ю. А. Цифровая модель процесса роспуска составов на автоматизированных сортировочных горках / Ю. А. Муха, В. И. Бобровский, С. А. Попов // Механизация и автоматизация сортировочного процесса на станциях. Межвуз. сб. научн. тр. – Вып. 181/10. – Днепропетровск, 1976.

Муха Ю. А. Имитационное моделирование процесса скатывания отцепов при выполнении горочных расчётов / Ю. А. Муха, А. А. Муратов // Механизация и автоматизация сортировочного процесса на станциях. Межвуз. сб. научн. тр. – Вып. 277/17. – Днепропетровск: ДИИТ. – 1990. С.11–19.

Козаченко, Д. Н. Исследование условий интервального регулирования скорости скатывания отцепов на автоматизированных горках / Д. Н. Козаченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 34. – С. 46-50.

Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко [и др.]. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

Жуковицкий И. В. Цифровые системы управления скоростью скатывания отцепов на сортировочных горках: монография / И. В. Жуковицкий – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 172с.

Бобровский В. И. Временной принцип моделирования процесса скатывания отцепов с горки / В. И. Бобровский // Механизация и автоматизация сортировочного процесса на станциях. Межвуз. сб. научн. тр. – Вып. 197/12. – Днепропетровск, 1978. – С.50–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-15

Номер

Розділ

Статті