АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ ТРУБНОЇ ПРОДУКЦІЇ РІЗНОГО СОРТАМЕНТУ В КУЗОВІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178209

Ключові слова:

трубна продукція, автотранспорт, схема розміщення, алгоритм

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання раціонального розміщення вантажу на рухомому складі в системі автомобільних перевезень трубного прокату. Метою дослідження є розробка алгоритму розрахунку схем розміщення трубної продукції різного сортаменту в кузовах автотранспортних засобів з урахуванням властивостей вантажу, параметрів рухомого складу і умов перевезень. Дана детальна характери-стика вантажу, що перевозиться по сортаменту, масі, габаритам пакетів. Виконано аналіз параметрів рухомої-ного складу і умов перевезень.

В основу розробки прийняті окремі методи і методики стандартів, інструкцій, кодексів, правил перевезення, правил кріплення вантажів, що діють в європейських країнах. Встановлено, що в країнах Єв-росоюза досі немає єдиної методики розміщення і кріплення вантажів у кузовах автотранспортних засобів. Питання розміщення і кріплення трубної продукції різного сортаменту і розмірів на вантажно-вих платформах автотранспортних засобів в літературних джерелах не розглянуті.

Розроблений алгоритм являє собою сукупність дій по вибору, розрахунку та перевірки різних параметрів схеми розміщення (навантаження) труб. Алгоритм включає кілька блоків, кожен з яких відповідає окремій операції або групи операцій. Основними етапами розробки є-ються: формування пакета трубної продукції, визначення розмірів перетину вантажу за критерієм максі-бітної вантажопідйомності, розрахунки величин осьових навантажень, інерційних сил, що діють на авто-транспортний засіб, сил тертя, сил попереднього натягу, вибір і розрахунок кількості коштів кріплення і реквізиту. В ході розробки виконується також ряд перевірочних розрахунків по осьовим навантаженням-кам і напруженням.

До наукової новизни слід віднести відсутність методів, моделей і алгоритмів при виборі і розробці раціональних схем розміщення трубної продукції на вантажних платформах автотранспортних засобів. Практична значимість полягає в тому, що впровадження більш раціональних схем розміщення трубної продукції дозволить підвищити продуктивність рухомого складу на 6-12% і практично повністю виключити псування товарного виду трубної продукції.

Посилання

Про автомобільний транспорт. [Електронний ресурс] : затв. : Закон України 05.01.2001 р.

№2344-ІІІ. – Режим доступу : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2344-14

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні [Електронний ресурс]: Затв.: Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363 і зареєстровані Міністерством юстиції України 20.02.98 за № 128/2658 (зі змінами). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98

Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті. [Електронний ресурс]: Затв.: Постанова Кабінету Міністрів України 11.02.15 р. за № 103. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/103-2015-п.

Руководство по надлежащей европейской практике укладки грузов в ходе автомобильных перевозок [Текст] / Европейская комиссия; Пер. с

англ. – Донецк: Государственное издательство «Донбасс», 2012. – 232 с.

Правила ЕЭК ООН, Стандарты ИСО и Директивы ЕС в области автомобилестроения. [Текст] / САТР. – Москва, 1994. – 121 с.

Прокофьев, М. В. Автомобильные транспортные средства. Международные требования к конструкции и эксплуатации [Текст] / М. В. Прокофьев. – Москва: ТРИАДА ЛТД, 2005. 120 с.

Vehiс1е Engineering Наndbоок [Текст] / FТА, 1990. - 337 с.

Vehiс1е Engineering Наndbоок [Текст] / FТА, 1993. - 96 с.

Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Ч. 1 [Текст] – Київ : Видавничий дім «САМ», 2004. – 432 с.

Подготовка продукции трубных цехов для отгрузки потребителям. Технологическая инструкция [Текст] – Днепр : ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ», 2015. – 15 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті