DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17194

АВТОМАТИЗОВАНА РОЗРОБКА І ПОБУДОВА ГРАФІКІВ РУХУ ПОЇЗДІВ

Г.І. Нестеренко, О.М. Пасічний

Анотація


Розглянуто стан питання автоматизації розробки графіків і розкладів руху поїздів, ведення графіків ви-конаного руху, а також поставлена і вирішується задача розробки системи автоматизованої побудови графі-ків руху поїздів на одноколійних дільницях, а також можливість впровадження її у навчальний процес та наукову роботу.

Ключові слова


графік руху поїздів, організація руху поїздів, графік виконаного руху, автоматизація, АРМ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст]. – К.: Транспорт України, 2003.

Тишки, Е. М. Автоматизация разработки графика движения поездов [Текст] / Е. М. Тишки // Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та ж.-д. трансп. – М.: Транспорт, 1974. – Вып. 517. – 136 с.

Самарина, Н. А. Составление двухпутного графика движения поездов на ЭВМ [Текст] / Н. А. Самарина. – М.: Транспорт, 1973. – 123 с.

Кузнецов, В. Г. Комплекс прикладных программ для разработки графика движения поездов [Текст] / В. Г. Кузнецов, Н. В. Шакель, А. А. Ерофеев, Е. А. Ерофеева // Вестник ВНИИЖТ. – 2007.– № 4. – С. 25 – 31.

Централизация разработки графика движения поездов на основе компьютерных технологий. [Текст] // Железнодорожный транспорт. – 2003. – № 5. – С. 48 – 55.

Інструкція зі складання графіків руху поїздів на залізницях України [Текст] / Розроб.: О. Ф. Вергун, В. І. Науменко, М. Й. Семенюк та ін. – К.: Транспорт України, 2002. – 164 с.

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України [Текст]. – К., 2005.

Інструкція з ведення графіка виконаного руху поїздів на залізницях і дирекціях залізничних перевезень [Текст]. – К., 2009.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.