МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНИХ КОМ-ПЛЕКСІВ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ

Є.В. Нагорний, А.М. Окороков

Анотація


Розглянуто питання розробки методики розрахунків економічної ефективності та проведення оцінки функціонування транспортно-вантажних комплексів в транспортному вузлі.

 


Ключові слова


транспортний вузол, транспортний вантажний комплекс, приведені витрати, економічна ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ломотько, Д. В. Удосконалення перевезення вантажів на залізницях України в умовах ринку транспортних послуг. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.20 [Текст] / Д. В. Ломотько – Харківська державна академія залізничного транспорту. – Х., 2001. – 22 с.

Ломотько, Д. В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів. Автореф. дис. доктора техн. наук: 05.22.01 [Текст] / Д. В. Ломотько – Українська державна академія залізничного транспорту. – Х., 2008. – 39 с.

Гармаш, О. М. Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру. Автореф. дис. канд.техн.наук: 08.00.04 [Текст] / О. М. Гармаш – Національний авіаційний університет. – К., 2009 р. – 24 с.

Смехов, А. А. Маркетинговые модели транспортного рынка [Текст] / А. А. Смехов – М.: Транспорт, 1998. – 120 с.

Воркут, Т. А. Вплив місця розміщення розподільчих центрів і складів на кінцеву вартість товарів [Електрон. ресурс] / Т. А. Воркут, А. І. Зобніна – 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Upsal/2009_6/09vtacwl.pdf

Шраменко, Н. Ю. Підвищення якості логістичного сервісу вантажного терміналу [Текст] / Н. Ю. Шраменко – Східно-європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1.

Горбенко, О. В. Розвиток діяльності логістичних провайдерів в Україні [Електрон. ресурс] / О. В. Горбенко, А. О. Пильченко – 2009 – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Upsal/2009_6/ 09govpau.pdf

Бутько, Т. В. Удосконалення взаємодії підсистем у системах транспортно-логістичного обслуговування масових вантажів залізничним транспортом [Текст] / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, Є. В. Сушарін – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – № 3.

Нагорний, Є. В. Дослідження розвитку системи транспортного обслуговування вантажовласників в транспортних вузлах [Текст] / Є. В. Нагорний, А. М. Окороков, Г. І. Переста – Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – 2012. – № 39.

Нагорний Є. В. Оцінка економічної ефективності вдосконалення системи транспортного обслуговування вантажовласників в транспортних вузлах [Текст] / Є. В. Нагорний, Т. В. Столяр – Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – 2008. – № 33.

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.bizeducation.ru.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17191

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.