УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВОДІЇВ АВ-ТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ДАІ МІСТА ДНІП-РОПЕТРОВСЬКА

Г.Я. Мозолевич, А.В. Троян

Анотація


У даній роботі запропоновані заходи для удосконалення взаємовідносин водіїв та співробітників Держа-вної автомобільної інспекції міста Дніпропетровська шляхом введення електронного документообліку і автоматизації процесів регулювання дорожнього руху та контролю за дорожньою ситуацією на автомобіль-них шляхах міста. Розроблена стратегія впровадження та розрахована вартість проекту для міста Дніпропет-ровська.

 


Ключові слова


Дніпропетровськ, співробітники ДАІ, водій, автовласник, база даних, кишеньковий комп’ютер, «Візир», «Алколазер», «Рубіж», безконтактний контроль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зозуля, І. В. Державна автоінспекція як об’єкт реформування в системі МВС України [Текст] / І. В. Зозуля – Харків, 2008.

Управління державної автомобільної інспекції МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sai.gov.ua/.

Головне управління статистики в Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. –http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo /tz/tz5.htm.

Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gai.dp.ua/.

Правила дорожнього руху [Електронний ресурс]: затв. Постановою Каб. Мін. України 10.10.01 № 1306: введ. в дійю з 01.01.02., зі змін. і допов. внесен. постановами Каб. Мін. України № 1029 від 26.09.11. – Режим доступу – http://zakon2. rada.gov.ua/laws/ show/ 1306-2001-п.

Про дорожній рух: Закон України від 28.01.93 зі змінами та доповненнями № 4103-VI ( 4103-17 ) від 09.12.2011 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 309.

Про автомобільний транспорт: Україна. Закон від 23.02.2006 зі змінами та доповненнями: № 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17189

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.