DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17187

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ВАГОНОПОТОКІВ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХІ

О.О. Мазуренко, А.В. Кудряшов

Анотація


Наведено загальну структуру імітаційної моделі залізничного напрямку, яка була використана для дослі-дження ефективності різних варіантів організації вантажних вагонопотоків у поїзди на залізничному напря-мку в оперативних умовах при застосуванні технології формування двогрупних поїздів.

 


Ключові слова


вагонопотік, оперативне керування, імітаційна модель, залізничний напрямок, двогрупний поїзд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ульяницкий, Е. М. Моделирование процессов управления вагонопотоками на железнодорожном транспорте [Текст] / Е. М. Ульяницкий, В. Н. Скляров // Вестник ВНИИЖТа. – 55 2003. – № 6. – C. 39-42.

Буринская, З. Имитационное моделирование процесса распределения сортировочной работы и вагонопотоков между станциями [Текст] / З. Буринская, А. Кутах, В. Мироненко, Т. Фурсова // Збірник наукових праць КУЕТТ. – 2002. – № 1. – C. 141-148.

Сукач, Е. И. Автоматизация процесса исследования вариантов организации перемещения транспортных потоков в железнодорожной сети [Текст] / Е. И. Сукач // Математичні машини і системи. – 2009. – № 4. – C. 161-168.

Максимей, И. В. Имитационное моделирование вероятностных характеристик функционирования железнодорожной сети [Текст] / И. В. Максимей, Е. И. Сукач, П. В. Гируц, Е. А. Ерофеева // Математичні машини і системи. – 2008. – № 4. – C. 147-153.

Бобровский, В. И. Технико-экономическое управление железнодорожными станциями на основе эргатических моделей [Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Информационно-управляющие системи на железнодорожном транспорте. – 2004. – №6. – С. 17-21.

Козаченко Д. М. Моделювання роботи залізничного напрямку [Текст] / Д. М. Козаченко, Г. Я. Мозолевич, О. В. Власюк // Вісник ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 28. – С. 143-148.

Мазуренко, О. О. Визначення ефекту від оперативного формування двогрупних поїздів на базі одногрупних призначень [Текст] / О. О. Мазуренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №6/3(54). – С. 7-13.

Божко, М. П. Розрахунок економії вагоно-годин накопичення вагонів при формуванні двогрупних поїздів [Текст] / М. П. Божко, О. О. Мазуренко // Вісник ДНУЗТ. – 2008. – Вип. 21. – С. 219-222.

Вернигора, Р. В. Дослідження процесів составоутворення на сортувальних станціях методами імітаційного моделювання [Текст] / Р. В. Вернигора, О. В. Пугач // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №6/4(48). – С. 52-55.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.