ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ У ВУЗЛІ

В.В. Журавель, І.Л. Журавель, В.Р. Нога

Анотація


Досліджено ефективність варіантів взаємодії непарної системи двосторонньої сортувальної станції з ван-тажними станціями залізничного вузла, що обслуговують під’їзні колії підприємств.

 


Ключові слова


залізничний вузол, сортувальна станція, вантажна станція, взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сыроватко, А. Я. Выбор способа организации местной работы на участке [Текст] / А. Я. Сыроватко, А. С. Савенко // Вопросы эксплуатации железных дорог: Труды ДИИТа. – Д, 1977. – Вып. 193/5. –С. 25–32.

Шабалин, Н. Н. Устройство и организация работы железнодорожных станций [Текст] / Н. Н. Шабалин. – М.: Транспорт, 1977. – 243 с.

Левицкий, И. Е. Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах [Текст] / И. Е. Левицкий, Р. Г. Коробьева // Вісник Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. унт-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 23. – С. 43-48.

Коробйова, Р. Г. Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» [Текст] / Р. Г. Коробйова. – Д., 2009. – 30 с.

Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України в європейську транспортну систему [Текст] / Г. М. Кірпа. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, Арт-Прес, 2003. – 345 с.

Акулиничев, В. М. Математические методы в эксплуатации железных дорог [Текст]: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / В. М. Акулиничев, В. А. Кудрявцев, А. Н. Корешков. – М.: Транспорт, 1981. – 223 с.

Методические указания по проектированию железнодорожных узлов и станций [Текст] / Киевгипротранс. – К., 1987. – № 111. – 40 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.