DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17180

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ РОЗРАХУНКУ РОБОЧОГО ПАРКУ МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ

А.І. Верлан, М.І. Березовий, Р.В. Вернигора, А.М. Шепета

Анотація


Виконано критичний аналіз існуючих методик визначення робочого парку маневрових локомотивів під'-їзних колій. Наведено результати розрахунків робочого парку локомотивів для одного з великих портів України з використанням різних методик.

Ключові слова


локомотив, під’їзна колія, маневрова робота, вагонопотік, вантажопотік

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Транспорт і зв'язок України – 2010 [Текст]: Статистичний збірник – К.: Державна служба статистики, 2011. – 267 с.

Справочник проектировщика. Промышленный транспорт [Текст] – М.: Стройиздат, 1984. – 412 с.

Расчет себестоимости комплекса железнодорожных услуг, выполняемых железнодорожным управлением ООО «ТИС» на станции Химическая [Текст]: отчет о НИР. – К.: ООО «ПРОМТРАНС», 2010.

Технические средства транспорта в металлургии [Текст] – М.: Металлургия, 1980. – 532 с.

Рябинький, Б. Я. Планирование и экономика металлургических заводов [Текст] / Б. Я. Рябинький // – М.: Металлургиздат, 1963. – 754 с.

Гагин, Л. Ф. Эксплуатация локомотивов и тяговых агрегатов. Промышленный транспорт. [Текст]: методические указания / Л. Ф. Гагин // Вид-во Дніпропетр. нац. унт-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2005.

Методичні вказівки з розрахунку норм часу на маневрові роботи, які виконуються на залізничному транспорті [Текст] – К.: Укрзалізниця, 2003.

Вернигора, Р.В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте [Текст] / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/3(56). – С. 62-67.

Козаченко, Д. М. Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіку [Текст] / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Г. Коробйова // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 4. – с. 18-20.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.