ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ РОЗРАХУНКУ РОБОЧОГО ПАРКУ МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ

А.І. Верлан, М.І. Березовий, Р.В. Вернигора, А.М. Шепета

Анотація


Виконано критичний аналіз існуючих методик визначення робочого парку маневрових локомотивів під'-їзних колій. Наведено результати розрахунків робочого парку локомотивів для одного з великих портів України з використанням різних методик.

Ключові слова


локомотив, під’їзна колія, маневрова робота, вагонопотік, вантажопотік

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Транспорт і зв'язок України – 2010 [Текст]: Статистичний збірник – К.: Державна служба статистики, 2011. – 267 с.

Справочник проектировщика. Промышленный транспорт [Текст] – М.: Стройиздат, 1984. – 412 с.

Расчет себестоимости комплекса железнодорожных услуг, выполняемых железнодорожным управлением ООО «ТИС» на станции Химическая [Текст]: отчет о НИР. – К.: ООО «ПРОМТРАНС», 2010.

Технические средства транспорта в металлургии [Текст] – М.: Металлургия, 1980. – 532 с.

Рябинький, Б. Я. Планирование и экономика металлургических заводов [Текст] / Б. Я. Рябинький // – М.: Металлургиздат, 1963. – 754 с.

Гагин, Л. Ф. Эксплуатация локомотивов и тяговых агрегатов. Промышленный транспорт. [Текст]: методические указания / Л. Ф. Гагин // Вид-во Дніпропетр. нац. унт-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2005.

Методичні вказівки з розрахунку норм часу на маневрові роботи, які виконуються на залізничному транспорті [Текст] – К.: Укрзалізниця, 2003.

Вернигора, Р.В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте [Текст] / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/3(56). – С. 62-67.

Козаченко, Д. М. Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіку [Текст] / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Г. Коробйова // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 4. – с. 18-20.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17180

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.