DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17179

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ НА ДИНАМІКУ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ

В.І. Бобровський, А.І. Колесник

Анотація


В даній статті наведені результати досліджень, що стосуються впливу конструкції поздовжнього профілю сортувальної гірки на динаміку скочування відчепів. Параметри профілю гірки запропоновано оцінювати ступенем його увігнутості, яка суттєво впливає на швидкість руху поганого бігуна у розрахунковій точці. Отримані результати доцільно враховувати під час проектування нових та реконструкції існуючих сортувальних гірок.пози-цій..

 


Ключові слова


сортувальна гірка, поздовжній профіль, увігнутість, відчеп.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бессоненко, С. А. Принципы оптимизации параметров сортировочных горок [Текст] / С. А. Бессоненко // Транспорт: наука, техника, управление. – 2010. – № 5. – С.17-20.

Федотов, Н. И. Проектирование сортировочных горок [Текст]: учеб. пособие / Н. И. Федотов // – Новосибирск: НИИЖТ, 1981. – 83 с.

Дашков, М. Г. К вопросу проектирования ступенчатого профиля спускной части сортировочной горки [Текст] / М. Г. Дашков // Повышение эффективности эксплуатационной работы железных дорог. – Межвуз. сб. научн. тр. Новосибирск, 1987. – 153 с.

Берестов, І. В. До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок [Текст] / І. В. Берестов, О. М. Огар, О. Б. Ахієзер, М. Ю. Куценко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2/3(38). – С. 56-60.

Огарь, А. Н. Методика оптимизации значений уклонов элементов продольного профиля сортировочных горок [Текст] / А. Н. Огарь // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2001. – № 3. – С. 18-22.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. ВСН 207-89 [Текст]. – М.: Транспорт, 1992. – 104 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.