DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17178

УДОСКОНАЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАСУВУ ТА РОЗПУСКУ СОСТАВІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

В.І. Бобровський, Є.Б. Демченко

Анотація


Виконано аналіз існуючих напрямків дослідження режимів роботи маневрових тепловозів в процесі насуву та розпуску составів на сортувальній гірці. Обґрунтована необхідність та надані рекомендації щодо створення імітаційної моделі насуву составів, яка б враховувала особливості роботи гіркових локомотивів.

 


Ключові слова


сортувальна гірка, насув составів, гірковий локомотив

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках [Текст]: Монография / под. ред. В. И. Бобровского – Д.: Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

Правила тяговых расчетов для поездной работы [Текст]. - М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

Забелло, М. Л. Маневровая работа на железных дорогах [Текст] / М. Л. Забелло // Сб. научн. тр. – 1958. – Вып. 160. – М,:ЦНИИ, 1958. – 232 с.

Туляганов, У. Рациональное использование маневровых средств на станциях [Текст] / У. Туляганов, С. С. Мацкель – Ташкент: Ин-т научно-технич. информации, 1972. – 23 с.

Никитин, В. Д. Проектирование продольного профиля парков сортировочной станции с помощью математического моделирования маневровых процессов на ЭЦВМ [Текст] / В. Д. Никитин, С. С. Мацкель // Сб. научн. тр. – Вып. 304. – М.:МИИТ, 1969. – С. 4-41.

Бледный, А. М. Исследование основных параметров горочных локомотивов [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.08 – Д.: ДІІТ, 1975. – 24 с.

Настанова по економному використанню дизельного палива при експлуатації тепловозів. ЦТ-0198 [Текст]: Затв.: Наказ Укрзалізниці 29.10.2010. № 161-ЦЗ / Державна адміністрація залізничного транспорту України. – К., 2011. – 101 с.

Болховитинов, Г. Ф. Эксплуатационные режимы работы дизелей маневровых тепловозов [Текст] / Г. Ф. Болховитинов, А. М. Белостоцкий // Железнодорожный транспорт. – 1966. – № 12. – С. 45-48.

Гончаров, Н. Е. Маневровая работа на железнодорожном транспорте [Текст] / Н. Е. Гончаров, В. П. Казанцев – М.: Транспорт, 1978. – 183 с.

Назаров, Л. С. Тяговые расчеты для маневровой работы [Текст] / Л. С. Назаров // Железнодорожный транспорт. – 1990. – № 3. – С. 31-34.

Назаров, Л. С. Повышение эффективности маневровой работы [Текст] / Л. С. Назаров, С. Л. Назаров // Железнодорожный транспорт. – 2001. – № 8. – С. 56-57.

Бутько, Т. В. Дослідження впливу конструктивних параметрів повздовжнього профілю насувної частини гірок на витрати палива при розформуванні составів [Текст] / Т. В. Бутько, О. М. Огар, М. П. Топчієв // Зб. наук. праць, УкрДАЗТ, 2003. – Вип. 53. – С. 13-19.

Данько, М. І. Математичне моделювання витрат палива маневровими локомотивами [Текст] / М. І. Данько, Т. В. Бутько, В. Д. Зонов, М. П. Топчієв // Залізничний транспорт України. – 2004. – № 3. – С. 29-32.

Овчинников, В. М. Сокращение расхода дизельного топлива на маневрах [Текст] / В. М. Овчинников, С. А. Пожидаев, Н. Г. Швец, В. В. Скрежендевский // Зб. наук. праць ДНУЗТ «Транспортні системи та технології перевезень».– Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – Вип. 1. – С. 62-70.

Швец, Н. Г. Энергоэффективные режимы маневровой работы на сортировочных горках [Текст] / Н. Г. Швец, В. М. Овчинников, С. А. Пожидаев // Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Интеграция Украины в международную транспортную систему». − Д.: ДНУЗТ, 2010. − С. 116−119.

Гончаров, Н. Е. Повышение качества и эффективности управления транспортными средствами [Текст] / Н. Е. Гончаров – К.: Будівельник, 1976. – 152 с.

Шелест, П. А. Тяговые расчеты тепловозов промышленного транспорта [Текст] / П. А. Шелест – М.: Транспорт, 1972. – 160 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.