DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17174

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ СОРТУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ГІРКАХ

О.І. Таранець

Анотація


Проаналізовано історію розвитку технології роботи і технічних засобів для переробки вагонів на залізничних станціях України та за кордоном. Наведено опис сучасних автоматизованих систем управління процесом розформування составів. Вказано на необхідність попередньої оцінки ефективності автоматизації сортувального комплексу.

Ключові слова


сортувальна гірка, уповільнювач, відчеп

Повний текст:

PDF

Посилання


Образцов, В. Н. Станции и узлы [Текст] / В. Н. Образцов. – Ч. 2. – М.: Трансжелдориздат, 1938. – 492 с.

Микитин, Д. Н. Сортировочные станции зарубежных железных дорог [Текст] / Д. Н. Микитин, А. Л. Мельник и др. – М.: Трансжелдориздат, 1957. – 175 с.

Берестов, І. В., Гіркові технічні засоби [Текст]: Навч. посіб. для студ. вузів зал. тр-ту / І. В. Берестов, Є. В. Нагорний. – Харків: Регіон-інформ, 1998.

K. Kube. Progressive Railroading. – 2002, № 7. – Р. 50-52.

Фонарев, Н. М. Автоматизация процесса расформирования составов на сортировочных [Текст] / Н. М. Фона рев. – М.: Транспорт, 1971. – 272 с.

Савицький, А. Г. Концепция автоматизации и механизации процессов на сортировочных станциях [Текст] / А. Г. Савицький // Автоматика, связь, информатика. – 2000. – № 4 – С. 49-52.

Савицький, А. Г. Технологические средства на сортировочных станциях: вчера, сегодня, завтра [Текст] / А. Г. Савицький. – 2005. – С. 33-37.

Берндт, Т. Сортировочные горки на железных дорогах мира [Текст] / Т. Берндт, С. В. Власенко // Автоматика, связь, інформатика. – 2007. – № 6 – С. 45-48.

Сименс: заслуженная высокая репутація [Текст]. // Евразия вести. – 2004. – № 11. – С. 29.

Модернизация завершена [Электрон. ресурс] // Литовский курьер on-line. – №18 (740). – Режим доступа: http://www.kurier.lt.

Горка-автомат [Электрон. ресурс] // Гудок. RU 21.05.2009. – Режим доступа: http://www.gudok.ru.

Бобровский, В. И. Оценка эффективности систем автоматизации сортировочного процесса методом моделирования [Текст]: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08 / Бобровский Владимир Иллич. – Днепропетровск, 1973. – 236 с.

Пособие по применению норм и правил проектирования сортировочных устройств [Текст]. – М. Транспорт, 1994. – 220 с.

Муха, Ю. А. Автоматизация и механизация переработки вагонов на станциях [Текст] / Ю. А. Муха, И. В. Харланович, В. П. Шейкин и др. – М.: Транспорт, 1985. – 248 с.

Сагайтис, В. С. Устройства механизированных и автоматизированных сортировочных горок [Текст]: Справочник / В. С. Сагайтис, В. Н. Соколов – М.: Транспорт,1985. – 208 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.