DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17170

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВЕЛИЧИНУ ОБОРОТУ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА

Г.І. Переста, Т.В. Болвановська

Анотація


В даній статті проаналізовано вплив складових елементів обороту вагона на його кінцеве значення. Визначені параметри законів їх розподілу та за результатами повного факторного експерименту отримано функцію відгуку.

Ключові слова


оборот вагонів, простої вагонів, факторний експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудрявцев, В. А. Управление движением на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. А. Кудрявцев. – М.: Маршрут, 2003 – 200 с.;

Ивницкий, В.А. Анализ оборота грузового вагона [Текст] / В.А. Ивницкий // Вестн. ВНИИ ж.-д. трансп. – 2002. – № 1. – С.35-39;

Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст]: монографія / Г. М. Кірпа. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. – 268 с.;

Адлер, Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий [Текст] / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский – М.: Наука, 1971 – 283 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.