СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА МАНЕВРАХ

В.М. Овчинніков, С.А. Пожидаев, Н.Г. Швець, В.В. Скрежендевський

Анотація


Наводяться короткі відомості про існуючі види маневрової роботи на залізничних станціях. На прикладі сортувальної станції Гомель дається аналіз виконаних хронометражних спостережень про розподіл бюджету часу роботи маневрового тепловоза по перестановці окремих вагонів і составів пасажирських поїздів з технічного пасажирського парку на перонні колії. Аналізуються існуючі методи нормування витрат часу і витрат палива на виконання маневрового полурейса і обґрунтовується висновок про необхідність використання тягових розрахунків. Наводиться розроблена в БДУТ комп'ютерна програма моделювання маневрового пересування в реальних умовах. Встановлено доцільність заміни в маневровій роботі тепловозів великої потужності на тепловози меншої потужності.

Ключові слова


маневрова робота, паливо, метод тягових розрахунки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Овчинников, В. М. Гибридная силовая установка маневрового локомотива [Текст] / В. М. Овчинников, В. В. Скрежендевский // Энергоэффективность − 2008. − № 12 (134). − С.16−17.

Швец, Н. Г. Энергоэффективные режимы маневровой работы на сортировочных горках [Текст] / Н. Г. Швец, В. М. Овчинников, С. А. Пожидаев // Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Интеграция Украины в международную транспортную систему». − Д.: ДНУЗТ, 2010. − С. 116−119.

Пожидаев, С. А. Моделирование маневровых передвижений при выборе оптимальных конструкций подсистем сортировочных станций [Текст] / С. А. Пожидаев, Ю. В. Ненахов, Ю. К. Кирило // Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса». – Гомель: БелГУТ, 2008. − С.84−86.

Овчинников, В. М. О снижении расхода дизельного топлива в маневровой работе [Текст] / В. М. Овчинников, С. А. Пожидаев, В. В. Скрежендевский, Н. Г. Швец, Ю. К. Кирило, Е. В. Шкрабов // Энергоэффективность − 2010. − № 10 (134).
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17168

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.