DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17160

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНУ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРКОВИХ ГОРЛОВИН

В.І. Бобровський, А.І. Колесник, А.C. Дорош

Анотація


В даній статті запропонована методика, що дозволяє визначити найбільш раціональні параметри з’єднувальних кривих на коліях сортувального парку. При цьому критерієм оптимальності є мінімізація відстані від пучкового стрілочного переводу до уповільнювачів паркової гальмівної позиції. Такий підхід дозволяє скоротити довжину гіркової горловини і тим самим збільшити корисну довжину сортувальних колій. Викладена методика може бути використана під час реконструкції чи проектування плану колійного розвитку гіркових горловин.

Ключові слова


гіркова горловина, спрягаючи криві

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. ВСН 207-89 [Текст]. – М.: Транспорт, 1992. – 104 с.

Бузанов, С. П. Проектирование механизированных и автоматизированных сортировочных устройств [Текст] / С. П. Бузанов, А. М. Карпов, М. А. Рыцарев. – М.: Транспорт, 1965. – 232 с.

Муха, Ю. А. Использование ЭВМ при расчете плана горочной горловины сортировочного парка [Текст] / Ю. А. Муха, В. И. Бобровский // Применение вычислительной техники в учебном процессе: Тр. вузов МПС. - Вып. 591. - М.: МИИТ. - 1977. - с. 140-147.

Чернов, В. Н. Автоматизация масштабного проектирования и расчета сортировочных горок [Текст] / В. Н. Чернов // Вестн. Ростов. гос. ун-та путей сообщ., 2004, № 4. – С. 83–87.

Павлов, В. Е. Элементы оптимального проектирования плана горловины автоматизированной сортировочной горки [Текст] / В. Е. Павлов  Железнодорожные системы автоматики и телемеханики с применением бесконтактных элементов: Cб. научн. тр. ЛИИЖТа. - Вып. 314. - Л.: Транспорт, 1971. – с. 148-155.

Бобровский, В. И. Автоматизация проектирования стрелочных горловин сортировочных парков [Текст] / В. И. Бобровский // Совершенствование технических устройств и технологии управления процессом расформирования составов на сортировочных горках: Межвуз. сб. научн. тр. – Д.: ДИИТ, 1986. – с. 42–49.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций [Текст]: монография // В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Д: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.