ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДОПОТОКІВ У ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВУЗЛІ З УРАХУВАННЯМ НАСИЧЕНОСТІ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДІЛЯНОК

Ю.В. Чибісов

Анотація


Визначено витрати часу, витрати механічної роботи та вартість пропуску вантажних поїздів різної маси по ділянках Дніпропетровського залізничного вузла. Виконано дослідження впливу завантаженості ділянок вузла на основні показники руху поїздів. Встановлено величину раціонального заповнення головного ходу Дніпропетровського залізничного вузла.

 


Ключові слова


залізничний вузол, параметри поїздопотоків, раціональні маршрути пропуску поїздів

Повний текст:

PDF

Посилання


Босов, А. А. Визначення раціональних маршрутів руху поїздів на мережі доріг [Текст] / А. А. Босов, Ю. В. Чибісов // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 34 – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 180-188.

Изыскания и проектирование железных дорог / Под ред. И. В. Турбина. – М.: Транспорт, 1989. – 479 с.

Таль, К. К. Руководство по определению на ЭЦВМ БЭСМ - 2М расходов по передвижению поездов в узлах. [Текст] / ЦНИИС. – М., 1966 – 217 с.

Бобровский, В. И. Имитационная модель развязки линий в железнодорожном узле [Текст] / В. И. Бобровский // Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті: Мiжвуз. зб. наук. пр. – 1999. – Вип. 38. – Харків: ХарДАЗТ, 1999. – С. 35-42.

Бобровский, В. И. Моделирование системы управления пропуском поездов через пересечения [Текст] / В. И. Бобровский // Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті: Мiжвуз. зб. наук. пр. – 1998. – Вип. 33. – Харків: ХарДАЗТ, 1998. – С. 71-79.

Бобровский, В. И. Оценка расходов на передвижение поездов в проектируемых развязках железнодорожных линий с использованием имитационного моделирования [Текст] / В. И. Бобровский // Информационно - управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 1999. – № 2. – С. 48 - 51.

Самкнулов, А. И. Определение времени хода поездов на однопутных линиях. [Текст] / А. И. Самкнулов // Проблемы перспективного развития железнодорожных станций и узлов: Межвуз. сб. научн. тр. – Гомель. БелИИЖТ, 1982. – С. 69 - 71.

Левин, Д. Ю. Оптимизация потоков поездов [Текст] / Д. Ю. Левин. – М.: Транспорт, 1988. – 175 с.

Автоматизация процесса разработки и проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханіки [Текст]: отчет о НИР / ЛИИЖТ. – Л., 1988. – 42 с.

Левин, Д. Ю. Теория оперативного управления перевозочным процессом [Текст]: монографія / Д. Ю. Левин. – М.: УМЦ ЖДТ, 2008 – 625с.

Устич, П. А. Управление транспортом на основе математического моделирования [Текст] / П. А. Устич, А. А. Иванов // Железнодорожный транспорт – 2008. – № 7. – С. 39-42.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17154

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.