DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17153

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ЗБОРУ ТА РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖІВ

Є.І. Таранець, О.І. Таранець, А.М. Окороков

Анотація


Розглянуто питання економічної доцільності впровадження та розвитку системи збору на розподілу вантажів з метою підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності функціонування та взаємодії залізничного та автомобільного транспорту.

 


Ключові слова


логістичний центр, транспортна компанія, запаси, транспортне обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Миротин, Л. Б. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах [Текст] / Л. Б. Миротини др. –М.: 2002.

Курганов В. М. Логистика: транспорт и склад в цепи поставок [Текст] / В. М. Курганов. –М.: Кни-жный мир,2006.

Семененко А И. Логистика: основы теории [Текст] / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. – СПб.: Союз,2001.

Лукинский, В. С. Логистика автомобильного транспорта [Текст] / В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. В. Бережная, И. А. Цвиринько. –М.: Финансы и статистика, 2002.

Смирнов І. Г. Транспортна логістика [Текст] / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – К .: Центр учбової літератури, 2008.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.