МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМ СТАНЦІЙНОЇ АВТОМАТИКИ В ІМІТАЦІЙНИХ ЕРГАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2011/17143

Ключові слова:

залізнична станція, імітаційна модель, електрична централізація

Анотація

Наведено методику функціонального моделювання систем станційної автоматики в ергатичних моделях залізничних станцій. Запропонована методика може бути використана при побудові імітаційних тренажерів для диспетчерського персоналу залізниць, а також автоматизованих систем оцінки проектних рішень.

 

Посилання

Грунтов, П. С. Прогнозирование работы сортировочных станций методом моделирования на ЭВМ [Текст] / П. С. Грунтов, В. А. Захаров – Го-мель,1981. –152 с.

Нагорный, Е. В. Моделирование функционирования комплекса «Сортировочная станция – при-легающие участки» с помощью сетей Петри [Текст] / Е. В. Нагорный, Е. С. Алешинский // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. –2000. –№ 2. – С. 98-103.

Бобровский В. И. Эргатические модели железнодорожных станций [Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Зб. наук. праць КУЕТТ: Серія «Транспортні системи і технології», –2004. – Вип. 5. –К.: КУЕТТ, 2004. – С. 80-86.

Бобровський В. І. Технико-экономическое управление железнодорожными станциями на основе эргатических моделей[Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. –№ 6. – С. 17-21.

Бобровський В.І. Базова модель колійного розвитку в імітаційних моделях залізничних станцій [Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора// Зб.наук. праць УкрДАЗТ: Серія «Удосконалення вантажної і комерційної роботи на залізницях України». –2004. –Вип. 62. –Харків: Ук-рДАЗТ, 2004. – С. 20-25.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті