DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17142

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПЕРАТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ДВОГРУПНИХ ПОЇЗДІВ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ

М.П. Божко, О.О. Мазуренко

Анотація


Виконано дослідження оперативного керування організацією вагонопотоків у поїзди на залізничному напрямку. Обґрунтовано доцільність впровадження раціонального поєднання формування одногрупних та двогрупних поїздів з метою прискорення доставки вантажів. Умовою для прийняття рішення щодо визначення категорії окремого поїзда запропоновано величину періоду планування. Визначено економічний ефект від впровадження оперативного керування.

 


Ключові слова


вагонопоток, оперативне керування, залізничний напрямок, двогрупний поїзд

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України [Текст]. – Київ, 2005.

Федотов, Н. И. Колебания накопления вагонов в сортировочных парках [Текст] / Н. И. Федотов // Сб. научн. тр. – 1967. – Вып. 65. – НИИЖТ, 1967. – С. 19-27.

Угрюмов, А. К. Суточная неравномерность вагонопотоков [Текст] / А. К. Угрюмов // Сб. научн. тр. –1966. – Вып. 231. – Л.: ЛИИЖТ, 1966. – С. 54-84.

Окипный, Л. Д., Эффективность оперативной организации вагонопотоков [Текст] / Л. Д. Окипный, В.А. Покавкин // Ж.д. транспорт. – 1985. – №11. – С. 13 -16.

Бородин, А. Ф. Об управлении вагонопотоками с учетом условий их подхода [Текст] / А. Ф. Бородин // Вестник ВНИИЖТ. – 1984. – № 7. – С. 4-9.

Бородин, А. Ф. Управление вагонопотоками в современных условиях [Текст] / А. Ф. Бородин // Ж.д. транспорт. – 1996. – № 5. – С. 10 -15.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.