DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17141

АНАЛИЗ ЧИСЛА РОЗДІЛЕНЬ ВІДЧЕПІВ У СОСТАВАХ, ЩО РОЗФОРМОВУЮТЬСЯ НА ДІЮЧИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

В.І. Бобровський, А.В. Кудряшов

Анотація


Виконано статистичний аналіз числа розділень відчепів у составах, що розформовуються на існуючих сортувальних гірках. Отримано залежності загальної та питомої кількості розділень від числа відчепів для діючих сортувальних гірок

 


Ключові слова


режими гальмування, відчеп, сортувальна гірка

Посилання


Муха, Ю. А. Автоматизация и механизацияпереработки вагонов на станциях [Текст] / Ю. А. Муха, И. В. Харланович, В. П. Шейкин и др. – М.: Транспорт, 1985. – 248 с.

Явна, А. А. Совершенствование процедуры выбора специализации путей подгорочного парка сортировочной станции [Текст] / А. А. Явна, Н. Н. Новгородов, Л. В. Пальчик, Е. Г. Шепилова // Вестник ВНИИЖТ. – 1996. – №5. –С. 22-28.

Козаченко, Д. М. Дослідження впливу параметрів відчепів та умов їх скочування на величину інтервалів на розділових стрілках [Текст] / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, Р. Г. Коробйова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2006. – Вип. 12. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2006. – С. 79-82.

Бобровский, В. И. Вероятностные характеристики разделений отцепов состава на стрілках [Текст] / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов, Ю. В. Чибисов // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 18. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 146-150.

Бобровский, В. И. Статистический анализ числа разделений отцепов на стрелках при расформировании составов [Текст] / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов, Л. О. Ефимова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 20 – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 13-19.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.