АНАЛИЗ ЧИСЛА РОЗДІЛЕНЬ ВІДЧЕПІВ У СОСТАВАХ, ЩО РОЗФОРМОВУЮТЬСЯ НА ДІЮЧИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

Автор(и)

  • В.І. Бобровський
  • А.В. Кудряшов

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2011/17141

Ключові слова:

режими гальмування, відчеп, сортувальна гірка

Анотація

Виконано статистичний аналіз числа розділень відчепів у составах, що розформовуються на існуючих сортувальних гірках. Отримано залежності загальної та питомої кількості розділень від числа відчепів для діючих сортувальних гірок

 

Посилання

Муха, Ю. А. Автоматизация и механизацияпереработки вагонов на станциях [Текст] / Ю. А. Муха, И. В. Харланович, В. П. Шейкин и др. – М.: Транспорт, 1985. – 248 с.

Явна, А. А. Совершенствование процедуры выбора специализации путей подгорочного парка сортировочной станции [Текст] / А. А. Явна, Н. Н. Новгородов, Л. В. Пальчик, Е. Г. Шепилова // Вестник ВНИИЖТ. – 1996. – №5. –С. 22-28.

Козаченко, Д. М. Дослідження впливу параметрів відчепів та умов їх скочування на величину інтервалів на розділових стрілках [Текст] / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, Р. Г. Коробйова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2006. – Вип. 12. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2006. – С. 79-82.

Бобровский, В. И. Вероятностные характеристики разделений отцепов состава на стрілках [Текст] / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов, Ю. В. Чибисов // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 18. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 146-150.

Бобровский, В. И. Статистический анализ числа разделений отцепов на стрелках при расформировании составов [Текст] / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов, Л. О. Ефимова // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 20 – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – С. 13-19.

Номер

Розділ

Статті