DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2011/17140

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ РОЗПУСКА СОСТАВІВ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

В.І. Бобровський, А.І. Колесник

Анотація


В даній роботі наведені результати досліджень, які дозволяють встановити ступінь впливу швидкості розпуску составів на якість сортувального процесу. Використовуючи методи імітаційного моделювання, знайдено взаємозв’язок між швидкістю розпуску та кількістю, величиною вікон між відчепами на коліях сортувального парку, швидкістю співударяння відчепів, числом включень уповільнювачів гальмівних позицій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: відчеп, інтервал, швидкість співударяння


Ключові слова


відчеп, інтервал, швидкість співударяння

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Муха, Ю. А. Исследование технологических режимов регулирования скорости роспуска составов на сортировочной горке [Текст] // Вопросы механизации и автоматизации сортировочного процесса на железнодорожных станциях: Труды ДИИТа. – Днепропетровск. – 1975. – Вып. 168/9.– С. 29-39.

Автоматизация и механизация переработки вагонов на станциях [Текст] / Ю. А. Муха, И. В. Харланович, В. П. Шейкин и др. - М.: Транспорт. – 1985. - 248 с.

Оптимизация режимов торможения отцепов [Текст]: Монография // В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко, Н. В. Рогов, Н. И. Березовый, А. В. Кудряшов – Дн-вск: Изд-во Маковецкий. –2010. – 260 с.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. [Текст]: ВСН 207-89. - М.: Транспорт, 1992. - 104 с.

Козаченко, Д. М. Модель колійного розвитку для імітаційного моделювання гіркових процесів [Текст] / Д. М. Козаченко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 29. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 53-57.

Муха, Ю. А., Скорости соударения отцепов и окна, образующиеся на путях сортировочного парка [Текст] / Ю. А. Муха, В.З. Яневич, В. И. Бобровский, А. М. Бледный // Вопросы механизации и автоматизации сортировочного процесса на железнодорожных станциях: Труды ДИИТа. – Вып. 160/8. – Днепропетровск, 1975. – с. 98 – 102.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.