DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17136

РОЗРАХУНОК ТА ПЕРЕВІРКА ДЕЯКИХ НОРМАТИВІВ ГРАФІКА РУХУ ПОЇЗДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕРГАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

О.М. Пасічний

Анотація


В статті розглядається методика побудови ергатичної моделі залізничної дільниці та визначення нормативів графіка руху поїздів з її допомогою.

 


Ключові слова


графік руху поїздів, нормативи, ергатична модель, моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція зі складання графіків руху поїздів на залізницях України [Текст]: Затв. Наказом Укрзалізниці від 05.05.2002 № 170-Ц / Розроб.: О. Ф. Вергун, В. І. Науменко, М. Й. Семенюк та ін. – К.: Транспорт України, 2002. – 164 с.

Кузнецов, В. Г. Комплекс прикладных программ для разработки графика движения поездов [Текст] / В. Г. Кузнецов, Н. В. Шакель, А. А. Ерофеев, Е. А. Ерофеева // Вестник ВНИИЖТ. – 2007.– № 4. – С. 25 – 31.

Централизация разработки графика движения поездов на основе компьютерных технологий. [Текст] // Железнодорожный транспорт. – 2003. – № 5. – С. 48 – 55.

Інструкція з користування програмним продуктом «ГАС-Railway» [Текст]. – Львів, 2008. – 19 с.

Правила тяговых расчётов для поездной работы [Текст]. – М.: Транспорт, 1985.

Каретников, А. Д. График движения поездов. [Текст] / А. Д. Каретников, М. А. Воробьёв – М.: Транспорт, 1979. – 301 с.

Кумайгородська, Н. Класний досвід та гарантія [Текст] / Н. Кумайгородська // Магістраль. – 2012. – 18 лип. – С. 7.

Удосконаленню «електронного розумника» немає меж [Текст] // Рабочее слово. – 2010. – № 27 (10704). – С. 2.

Служебное расписание движения пассажирских поездов по Одесской ж.д. на 1983-1984 гг. [Текст] – Одесса: Транспорт, 1983. – 528 с.

Службовий розклад руху поїздів Одеської залізниці на 2009-2010 рр. [Текст] – Одеса: ДВЦ «Південний експрес» Од. зал., 2009. – 477 с.

Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 [Текст]: Затв. Наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 № 264-Ц / Мін-во трансп. України. – К.: Транспорт України, 2002. – 100 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.