DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17135

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Г.І. Нестеренко, О.О. Озерова, П.О. Яновський

Анотація


У статті досліджено організацію приміських перевезень, проблеми розвитку та методи покращення існуючої системи перевезень пасажирів в Україні на основі досвіду закордонних залізниць.

 


Ключові слова


приміські перевезення, пасажирські залізничні перевезення, міські електропоїзди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сич, Є. М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність [Текст] / Є. М. Сич, В. П. Гудкова – К.:Аспект-Поліграф, 2004. – 248 с.

Макаренко, М. В. Транспортний сектор економіки: тенденції та проблеми розвитку [Текст] / Макаренко М.В., Цвєтов Ю.М // Економіст. –2007. – № 6. – С. 24-27.

Мирошниченко, О. Ф. Комплексная система маркетинговых исследований рынка пассажирских перевозок дальнего следования [Текст] / О. Ф. Мирошниченко, В. А. Милевская, С. С. Пастухов // Экономика железных дорог. – 2008. – № 3. – С. 41-58.

Аксьонов І. М. Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України [Текст] : дис. … док. екон. наук. : 08.00.05 / Аксьонов І. М. – К.: Ранковий світ, 2008. – 34 с.

Гудков, О. М. Організаційно-економічні проблеми приміських пасажирських перевезень залізничним транспортом [Текст] / О. М. Гудков // Проблемы экономики и управления на ж.д. транспорте: Материалы Междунар. научно-практич. конференции. – К.: КУЕТТ, 2007. – Т.2. – С. 109-111.

Уніан-економіка [Електрон. ресурс] / Режим доступу: http://economics.unian.net/rus/detail/118061

ЭКУЖТ 2009 [Електрон. ресурс] / Режим доступу: http: // ekuzt 2009 . detut.edu.ua / sekcziya – 3 -lekonomika-zheleznodorozhnogo-transportar/183-miroshnichenko-yuv.html
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.