DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17134

РОЗПОДІЛ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

В.С. Наумов

Анотація


Представлена модель оцінки розподілу синергетичного ефекту між суб’єктами ринку транспортних послуг. Описані результати експериментальних досліджень, проведених на базі розробленої у відповідності до запропонованої методики імітаційної моделі.


Ключові слова


логістичний ланцюг, синергетичний ефект, імітаційне моделювання.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Наумов, В. С. Основы повышения эффективности экспедиционного обслуживания на автомобильном транспорте [Текст]: монография / В. С. Наумов – Харьков: ХНАДУ, 2010. – 144 с.

Наумов, В.С., Методика формування альтернативних транспортно-технологічних систем доставки вантажів [Текст] / В. С. Наумов, Н. С. Вітер // Восточноевроп. журнал передовых технологий: Сб. науч. тр. – Х., 2011. – Вып. 5/4(53). – C. 16 – 19.

Наумов, В.С. Показатели оценки эффективности процесса транспортно-экспедиционного обслуживания [Текст] / В. С. Наумов // Интегрированная логистика. – Всероссийский институт научной и технической информации РАН, 2009. – Вып. 6. – С. 22 – 25.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.