DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17133

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІДЧЕПІВ НА ПОЧАТКУ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ ЗА УМОВ ОБЛАДНАННЯ ЇХ СИСТЕМОЮ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ

О.А. Назаров

Анотація


Виконано аналіз доцільності використання паркової гальмової позиції для зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій за умов обладнання їх системою розподіленого регулювання швидкості.

 


Ключові слова


сортувальна колія, уклон колії, відчеп, точкові вагонні уповільнювачі, паркова гальмова позиція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Назаров, А. А. Анализ возможности применения систем квазинепрерывного регулирования скорости отцепов типа DOWTY на сортировочных горках [Текст] / А. А. Назаров // Сб. науч. Тр. КУЭТТ «Транспортные системы и технологии». – К.: КУЭТТ, 2004. – Вып. 4. – С. 61-66.

Назаров, О. А. Оптимизация параметров системы квазинепрерывного регулирования скорости отцепов на показатели качества прицельного торможения [Текст] / О. А. Назаров // Тези 68-й Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Д.: ДНУЗТ, 2008. – С. 60-61.

Назаров, А. А. Определение рационального соотношения между уклоном сортировочного пути и плотностью расстановки точечных регуляторов скорости отцепов [Текст] / А. А. Назаров // Сб. науч. Тр. ДНУЖТ «Транспортные системы и технологии перевозок». – Д.: ДНУЖТ, 2012. – Вып. 3. – С. 77-80.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.