DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17130

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ В АЕРОПОРТАХ

К.В. Марінцева

Анотація


Сучасна концепція обслуговування авіапасажирів «швидка подорож» потребує прийняття рішень щодо оптимізації технології аеропортових формальностей. В статті наведено приклад розрахунків по всіх етапах технології обслуговування пасажирів в аеропорту з врахуванням існуючої інтенсивності обслуговування, витрат на експлуатацію устаткування та продуктивності сучасного обладнання. Продемонстровано використання програми STORM, яка дозволяє розв’язувати задачі теорії масового обслуговування із врахуванням як технічних так і економічних критеріїв ефективності.

 


Ключові слова


авіапасажири, технологія обслуговування, теорія масового обслуговування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року: Схвал.: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. № 854-р. [Електрон. ресурс] / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR080506.html

Тсимба, Франсуа. Маркетинговая деятельность при обслуживании пассажиров в аэропортах гражданской авиации [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.07.04 / Франсуа Тсимба – К, 1994. – 146 с.

Чернишова, О. Н. Выбор стратегии развития аэропортов гражданской авиации Украины [Текст] : дис. …. канд. экон. наук : 08.07.04 /Оксана Николаевна Чернишова – К., 2000. – 265 с.

ВНТП 3-81. Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов [Електронний ресурс] : – с измен. 2006-03-21; введ. 1981-07-01. – Режим доступу: http://www. complexdoc.ru/ntd/544630.

Марінцева, К. В. Авіаційні пасажирські перевезення [Текст] : метод. вказівки / К. В. Марінцева. – К.: НАУ, 2005. – 39 с.

Таха Хємди А. Введение в исследование операций [Текст] : пер. с англ. 6-е изд. / А. Таха Хємди. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 921 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.