DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17124

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЇЗДО- ТА ВАГОНОПОТОКІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

В.В. Журавель, І.Л. Журавель, П.О. Яновський

Анотація


Досліджено потужність поїздо- та вагонопотоків гірничо-збагачувального комбінату та їх структуру. Встановлено суттєву нерівномірність їх надходження на станції.

 


Ключові слова


промисловий транспорт, поїздопотоки, вагонопотоки, нерівномірність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернигора, Р. В. Проблемы функционирования железнодорожных подъездных путей Украины в современных условиях [Текст] / Р. В. Вернигора // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/3(58). – С. 64-68.

Мілецька, І. М. Дослідження показників вантажної роботи на місцях незагального користування в умовах підприємства Д [Текст] / І. М. Мілецька // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 118. – С. 220-225.

Акулиничев, В. М. Математические методы в эксплуатации железных дорог [Текст]: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / В. М. Акулиничев, В. А. Кудрявцев, А. Н. Корешков. – М.: Транспорт, 1981. – 223 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.