DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17123

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОСУВАННЯ ІНОВАГОНІВ МЕРЕЖЕЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

Ю.М. Германюк, О.В. Нестеренко

Анотація


У даній роботі розглянутий процес слідування транзитних іновагонів мережею Львівської залізниці з метою розробки пропозицій по зменшенню тривалості перебування іновагонів на даній мережі.

 


Ключові слова


іновагони, транзит, модель мережі, вагонопотоки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Козаченко, Д. Н., Исследование влияния различных факторов на простои вагонов в ожиданки передачи в третьи страны [Текст] / Д. Н. Козаченко, С. И. Музыкина // Проблеми та перспективи розвитку залізн. транспорту. Тези доп. 69-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – 2009. – С. 79.

Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему [Текст]: Монографія / Г. М. Кірпа. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

Левин, Д. Ю. Оптимизация потоков поездов [Текст]: / Д. Ю. Левин. – М.: Транспорт, 1988. – 175 с.

Нестеров, Е. П. Транспортные задачи линейного программирования[Текст]: / Е. П. Нестеров. –М.: Транспорт, 1971. – 216 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.