DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17121

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ

В.І. Бобровський, А.І. Колесник

Анотація


В даній статті розроблено метод комплексного розрахунку висоти та поздовжнього профілю сортувальної гірки. Отримана конструкція профілю забезпечує докочування відчепів до розрахункової точки при мінімальній висоті гірки. Використання запропонованого методу під час проектування сортувальних гірок дозволить зменшити експлуатаційні витрати на розформування составів та підвищити якість сортувального процесу.

 


Ключові слова


сортувальна гірка, коефіцієнт увігнутості, профіль, розформування, розрахункова точка.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пособие по применению Правил и норм проектирования сортировочных устройств [Текст] / под ред. Ю. А. Мухи. – М.: Транспорт, 1994. – 220 с.

Огарь, А. Н. Методика оптимизации значений уклонов элементов продольного профиля сортировочных горок [Текст] / А. Н. Огарь // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2001. – №3. – C. 18-22.

Павлов, В. Е. Брахистохрона применительно к сортировочной горке [Текст] / В. Е. Павлов // Применение современных математических методов в эксплуатации железных дорог // Сб. научн. тр. ЛИИЖТа. – Вып. 300. – Транспорт, Ленинград, 1969. – С. 138-146.

Правдин, Н. В., Анализ существующих методов расчета сортировочных горок [Текст] / Н. В. Правдин, С. А. Бессоненко // Транспорт: наука, техника, управление. – 2004. – №5. – С. 22-27.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. ВСН 207-89 [Текст]. – М.: Транспорт, 1992. – 104 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.