DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17118

РОЗВИТОК КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

В. О. Баланов

Анотація


В статті розглянуто сучасний стан розвитку контрейлерних перевезень в Україні, приведена історія розвитку контрейлерних перевезень в країнах Європи. Досліджуються питання підвищення ефективності контрейлерних перевезень у країнах Європи та в Україні. Розглянуто вплив діяльності контрейлерних перевезень на розвиток транспортної галузі й забезпечення економічної безпеки держави.


Ключові слова


транспортна логістика, інтеграція, інтермодальні перевезення, контрейлерні перевезення, авто трейлери

Повний текст:

PDF

Посилання


Франчішек, Н. Способи реанімації комбінованих перевезень [Текст] / Н. Франчішек // Перевізник UA. – 2007. – № 1, 2. – С. 16-17.

Куренков, П. В. Внешнеторговые перевозки в смешанном сообщении [Текст] / П. В. Куренков, А. Ф. Котляренко // Экономика. Логистика. Управление. – Самара: МПС, «Самарская ГАПС», 2002. – 628 с.

Буркинский Б. В., Котлубай А. М. Украина в ВТО:проблемы и перспективы развития // Экономика Украины. Киев: Пресса Украины 2010, Вип. 11 (537), С. 76-87;

Кирпа, Г. Н. Перспективы развития контрейлерных перевозок по международным коридорам Украины [Текст] / Г. Н. Кирпа, Ю. В. Демин // Бюл-летень ОСЖД. – 1997. – № 1. – С. 3-8.

Демін, Ю. В. Технічне забезпечення контрейлерних перевезень міжнародними коридорами Укра-їни [Текст] / Ю. В. Демін, Г. М. Кирпа // Залізн. трансп. України. – 1997. – № 1. – С. 28-32.

Кирпа, Г. Н. О возможных путях развития комбинированных перевозок грузов в Украине [Текст] / Г. Н. Кирпа, Ю. В. Демин // Праці Західного нау. центру ТАУ: Проектування, виробництво та експлуатація транспортних засобів і поїздів. – 1995. – Т. 2. – С. 64-65.

Кирпа, Г. М. Підвищення ефективності використання рухомого складу для інтенсифікації перевезень у міжнародному сполученні [Текст] / Г. Н. Кирпа // Праці Західного нау. центру ТАУ: Проектування, виробництво та експлуатація транспортних засобів і поїздів. – 2006. – № 13. – С. 40-50.

Кирпа, Г.Н. Организация контрейлерных перевозок в Украине [Текст] / Г. Н. Кирпа // Монография. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 132 с.

Дьомін, Ю. М. Технічне забезпечення конт-рейлерних перевезень міжнародними коридорами України [Текст] / Ю. М. Дьомін, Г. Н. Кирпа // Залізн. Трансп. України. – 1997. – № 1. – С. 28-32.

Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги. Тарифне керівництво №1 [Електронний ресурс]: Затв.: Наказ Мінтрансу та зв'язку України 26.03.2009 № 317 / Режим доступу: http://old.uz.gov.ua/?m=info.normdocs.tarpolmain.tartp1&lng=uk.

Нефедов, Н. А. Применение контрейлерных поездов при международных перевозках грузов [Текст] / Н. А. Нефедов, Т. В. Харченко, Н. В. По-наморева // Сб. науч. трудов. – Харьков: ХНАДУ, 2003. – Вып. 21. – С.90-92.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.