СУЧАСНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164070

Ключові слова:

транспортно-експедиторська діяльність, перевізник, експедитор, правове регулювання

Анотація

Мета. В сучасних умовах забезпечення більшості бізнес-процесів неможливе без транспортної галузі, оскільки саме вона здійснює переміщення матеріальних потоків та людських ресурсів. Ключова роль в забезпеченні доставки вантажів і пасажирів належить автомобільному транспорту, який в останні роки демонструє значний приріст обсягів перевезень. В той же час при здійсненні господарської діяльності в сфері перевезень існують певні особливості та ряд невирішених питань її правого регулювання, про що свідчить зростаюча кількість судових справ. Тому метою даної роботи є визначення переваг та недоліків взаємодії клієнтів та різних виконавців транспортних послуг, а також встановлення особливостей здійснення транспортно-експедиторської діяльності в рамках існуючого законодавства. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення динаміки зміни обсягів та структури перевезень вантажів автомобільним транспортом, а також методи системного аналізу для встановлення характерних особливостей правового регулювання взаємовідносин між суб’єктами ланцюга постачань продукції від вантажовідправника до вантажоодержувача. Результати. Виконаний аналіз обсягів та структури перевезень вантажів за останні роки дозволив встановити, що автомобільний транспорт є лідером за обсягами та номенклатурою вантажів, що транспортуються як у внутрішньому, так і міжнародному сполученнях. Системний аналіз нормативно-правових актів в сфері транспортно-експедиторської діяльності дозволив визначити основні принципи та положення її здійснення в рамках існуючого національного законодавства. На основі вказаних принципів та положень сформульовано особливості договірних відносин між учасниками перевізного процесу в частині їх прав та обов’язків, а також відповідальності при порушенні умов договору транспортно-експедиторського обслуговування, або договору на перевезення вантажу. Наукова новизна. Авторами були сформульовані характерні особливості існуючих на ринку логістичних послуг України компаній-експедиторів та компаній-перевізників. Встановлено, що компанії-експедитори володіють рядом ключових переваг, що дозволяє їм задовольняти потреби клієнтів у перевезеннях з високим рівнем показників ефективності. Практична значимість. Встановлені особливості правового регулювання господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням вантажів автомобільним транспортом, можуть бути використані при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності логістичними провайдерами України.

Посилання

Транспорт і зв’язок України 2017: стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/zb_tr2017pdf.pdf

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html

Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html

Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 № 2344-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2344-14

Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ go/222-19

Про транспортно-експедиторську діяльність : Закон України від 01.07.2004 № 1955-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1955-15

Відбулося чергове засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/29379.html

Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1798-12

Єдиний державний реєстр судових рішень. [Веб сайт]. – Режим доступу: http://www.reyestr. court.gov.ua

Цивільний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15

Господарський кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ go/436-15

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті