ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164068

Ключові слова:

високошвидкісна магістраль, пасажирські перевезення, організація руху поїздів, конкуренція, безпека

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження проблем та перспектив розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного транспорту на основі аналізу закордонного досвіду випробувань, будівництва та експлуатації високошвидкісних залізничних магістралей. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, нормативних документів та звітних даних, що стосуються питань організації високошвидкісного руху поїздів. Результати. За результатами дослідження встановлено, що в умовах конкуренції з іншими видами транспорту залізничний транспорт має шанс виграти боротьбу за пасажира у повітряного та автомобільного транспорту на середній дальності перевезень порядку 650-750 км за умов впровадження високошвидкісного руху поїздів за рахунок зручності розташування вокзалів у центрах міст, високого рівня безпеки та комфорту. Європейський Союз розглядає швидкісну залізницю як ключовий компонент своєї стратегії щодо скорочення викидів вуглецю та зменшення негативного впливу транспорту на довкілля і активно заохочує перерозподіл перевезень з автомобільного та повітряного транспорту на залізничний. Високошвидкісне сполучення являє собою єдину систему, яка поєднує в собі інфраструктуру, рухомий склад та умови експлуатації. Верхня межа швидкості встановлюється відповідно до технічних можливостей, вимог безпеки, екологічних вимог і допустимою величиною капітальних вкладень і експлуатаційних витрат. Під час розвинення поїздами великих швидкостей виникають різні технічні проблеми, над усуненням яких зараз працюють вчені всього світу, удосконалюючи як технічну базу рухомого складу, так і технічну оснащеність супроводу його у дорозі. Практична значимість. Реалізація європейської програми розширення високошвидкісної мережі на країни Східної Європи і СНД дозволить залізницям України інтегруватися в швидкісну мережу Європи та у світову транспортну систему, що дасть змогу збільшити потоки пасажирів у міждержавному сполученні. Однак, питання запровадження високошвидкісного залізничного руху в Україні залишається відкритим.

Посилання

Дикань, В. Л. Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине / В. Л. Дикань, И. В. Корнилова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 32. – С. 15 – 25.

Журавель, В. В. Аналіз досвіду використання високошвидкісних залізничних сполучень / В. В. Журавель, І. Л. Журавель, Д. О. Ємець, Ю. М. Сульжик // Українська залізниця. – 2016. – №1 (31). – С. 34-36.

High Speed lines in the World. UIC High Speed Department Updated 1st July 2012.

Курган, Н. Б. Предпосылки создания высокоскоростных магистралей в Украине / М. Курган // Українська залізниця. – 2015. – № 5–6.

Директива 96/48/ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:l24095

Chinese high speed: in the wake of Wenzhou // International Railway Journal. 2012. – № 7. – P. 22.

Delaborde, F. Takin Saturation into account in investment projects: Case study on Paris — Lion line // Презентация доклада на VIII Всемирном конгрессе по высокоскоростному железнодорожному транспорту. – Филадельфия, 2012.

Jianping, Z. Planning and Development of High-Speed Pail Network in China // Презентация доклада на VIII всемирном конгрессе по высокоскоростному железнодорожному транспорту. – Филадельфия, 2012.

Матусевич, О. О. Доцільність швидкісних залізничних пасажирських перевезень і рішення проблем прискорення / О. О. Матусевич// Проблеми економіки транспорту. – ДНУЗТ. – 2012. – № 3. – С. 54-57.

Прищепчук, О. Інноваційний розвиток швидкісних пасажирських перевезень на залізниці / О. Прищепчук // Транспортні інновації. – 2011. – № 09. – С. 11– 14

Машкович, О. Н. Новости железнодорожного транспорта / О. Н. Машкович // Управление, логистика и информатика на транспорте. – ВИНИТИ. – 2008. – № 8. – С.3-5.

Лаврухін, О. В. Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні / О. В. Лаврухін, О.О. Шапатіна, С. В. Газаєв, Я. С. Аржановська, Д. О. Кульова // Збірник наукових праць Українського державного уні-верситету залізничного транспорту. – 2016. – № 163. – С. 4 – 10.

Джангужин, Р. Украине пора бы воспользоваться своим коэффициентом транзитности / Р. Джангужин // Зеркало недели. – 1998. – № 9. – С. 8.

Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державний комітет статистики України; під ред. О. Г. Осауленка. – Київ : ТОВ «Август-трейд», 2012. – 559 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті