ДО ПИТАННЯ ПРО ОЦІНКУ КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164067

Ключові слова:

залізнична станція, колійний розвиток, кількісна оцінка, метод аналізу ієрархій

Анотація

Мета роботи полягає в розробці методів комплексної оцінки варіантів конструкції колійного розвитку залізничних станцій і їх порівняльного аналізу для вибору найбільш раціонального проектного рішення на основі сучасних математичних методів. Методика. Для вирішення поставленої задачі використані методи статистичного аналізу, теорії графів і теорії прийняття рішень. Результати. Отримано конструктивні характеристики і якісні показники різних схем колійного розвитку станційної горловини. В результаті порівняльного аналізу розглянутих варіантів проектних рішень визначені їх числові оцінки (пріоритети), на підставі яких обрана найбільш раціональна схема колійного розвитку залізничної станції. Наукова новизна полягає в тому, що процедура вибору раціональної схеми колійного розвитку залізничної станції з безлічі варіантів формалізована як багатокритеріальна задача, для вирішення якої використаний метод аналізу ієрархій. Практична значимість представленої методики дозволить розширити діапазон конкурентних варіантів схем колійного розвитку залізничних станцій, що розглядаються, і підвищити об’єктивність їх порівняльного аналізу не тільки з урахуванням конструктивних особливостей, а й з урахуванням якісних показників.

Посилання

ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм: норми проектування. – К.: Мінрегіонбуд, 2008. – 126 с.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 156 с.

Малашкін, В. В. Комплексна оцінка конструкції колійного розвитку залізничних станцій на основі методів теорії прийняття рішень / В. В. Малашкін, Р. В. Вернигора // Транспортні системи і технології перевезень. – 2012. – Вип. 3. – С. 25-30.

Малашкін, В. В. Інтелектуальна система кількісної оцінки конструкції колійного розвитку залізничних станцій / В. В. Малашкін // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 11 (1120). – С. 128-134.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – Москва: Радио и связь, 1993. – 320 с.

Саати, Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Т. Саати. – Изд. 3-е / пер. с англ. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». – 2011. – 360 с.

Mu, E. Practical Decision Making / E. Mu, M. Pereyra-Rojas : DOI 10.1007/978-3-319-33861-3

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті