УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБМІНУ ГРУП ВАГОНІВ У ГРУПОВИХ ПОЇЗДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164066

Ключові слова:

технологія роботи, двогрупний поїзд, група вагонів, технічна станція

Анотація

Мета. Метою дослідження є оцінка ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах на технічних станціях. В статті розглядається можливість зниження витрат технічної станції, пов’язаних з виконанням обміну груп вагонів в груповому поїзді. В якості удосконалення існуючої технології пропонується розглядати груповий поїзд як поїзд що надходить у розформування. Методика. Дослідження ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів у групових поїздах виконано за допомогою імітаційного моделювання. Для досліджень було використано модель роботи технічної станції, яка розроблена автором раніше. Результати. Виконано теоретичні дослідження можливості впровадження удосконаленої технології обміну груп вагонів у групових поїздах на попутних технічних станціях. Результати досліджень показали, що застосування запропонованої технології роботи технічної станції забезпечує зниження тривалості простою вагонів на станції, а також обсягів маневрової роботи. Даний ефект досягається без додаткових капітальних вкладень. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в доведенні ефективності удосконалення технології обміну груп вагонів. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить скоротити витрати технічних станцій, які пов’язані з виконанням обміну груп вагонів у групових поїздах. Впровадження запропонованих змін можливе для всіх типів технічних станцій, на яких виконуються операції по обслуговуванню групових поїздів та не потребує значних організаційних та експлуатаційних витрат.

Посилання

Любохинець, Л. М. Реформування залізничного транспорту: Досвід країн ЄС / Л. М. Любохинець // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. – 2016. – Вип. 12. – С. 77-8.

Кірпа, Г. П. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему: монографія / Г. П. Кірпа. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

Юхновський, І. Р. Транспортний комплекс України. Залізничний транспорт: Проблеми та перспективи / І. Р. Юхновський, Г. Б. Лебеда, Т. І. Попова; за ред. І. Р. Юхновського. – Київ : ФАДА, ЛТД, 2006. – 288 с.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. № 2174-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ten-t.org.ua/transport_strategy_ of_ukrainе.

Стасюк, О. М. Пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту України в нових умовах / О. М. Стасюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. ‒ 2016. – Вип. 36. – С. 154-163.

Чебанова, Н. В. Реструктуризація залізничної галузі – теоретичні аспекти і методичні підходи / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфименко // Залізничний транспорт України. – 2002. – № 1. – С. 31.

Аксенов, И. М. Особенности реструктуризации в современных условиях / И. М. Аксенов, В. В. Пасечник // Залізничний транспорт України. – 2001. – № 1. – С. 7.

Габа, В. В. Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою прискорення доставки вантажів : дис….канд. техн. наук : 05.22.01 / Габа Василь Васильович. – Київ : ДЕТУТ, 2005. – 144 с.

Бутько, Т. В. Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону / Т. В. Бутько, О. В. Лаврухін, Ю. В. Доценко // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. ‒ 2010. – № 22. – С. 18-26.

Соломніков, І. В. Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети / І. В. Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості. ‒ 2015. – № 52. – С. 74-78.

Яновський, П. О. Перспективні напрямки удосконалення технологій перевезень / П. О. Яновський // Залізничний транспорт України. ‒ 2009. – № 4. – С. 35-39.

Лаврухін, О. В. Формування моделі управління процесом просування поїздопотоків в умовах стабілізації обігу вантажного вагону / О. В. Лаврухін, М. О. Шапка // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. ‒ 2011. – № 28. – С. 11-16.

Прохорченко, А. В. Удосконалення технології корегування плану формування поїздів на основі погодженої організації групових поїздів оперативного призначення / А. В. Прохорченко, Л. В. Корженівський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2008. – № 6/6(36). – С.37-40.

Богомазова, Г. Є. Проблема вибору раціонального варіанту організації вагонопотоків / Г. Є. Богомазова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – № 1/3(49). – С.33-35.

Мазуренко, О.О. Визначення ефекту від оперативного формування двогрупних поїздів на базі одногрупних призначень / О. О. Мазуренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/3(54). – С.23-28.

Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції. ЦД-0081 : затв. : Наказ Укрзалізниці від 22.12.2009 № 715-Ц. – Київ : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2010. – 230 с.

Мазуренко, О. О. Функціональна модель роботи технічної станції для дослідження різних технологій обміну груп вагонів у двогрупних поїздах / О. О. Мазуренко, А. В. Кудряшов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – 2012. – № 31. – С. 17-24.

Мазуренко, О.О. Розробка методики визначення раціональної технології обміну груп вагонів у двогрупному поїзді / О. О. Мазуренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 5/3(65). – С. 45-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті