РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАНТАЖНИХ МИТНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА РЕГІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164065

Ключові слова:

динамічна конкурентоспроможність, вантажний митний комплекс, метод багатомірного шкалування

Анотація

Мета. Метою статті є визначення ефективності діяльності вантажних митних комплексів в ринкових умовах формування попиту на митно-логіситчні послуги. Методика. Дослідження динамічної конкурентоспроможності вантажних митних комплексів проводилося за допомогою методів математичної статистики. Результати. Виконано моделювання оцінювання динамічної конкурентоспроможності вантажних митних комплексів за регіональною ознакою експортно-імпортного потенціалу. Для побудови моделі оцінювання конкурентоспроможності вантажних митних комплексів використано метод багатомірного шкалування. За результатами оцінювання якості послуг, усередненими цінами на послуги вантажних митних комплексів та середнім часом обслуговування для узагальнення вихідних даних побудована матриця ідентифікацій. Обробка вихідних даних проведена відповідно до запропонованого алгоритму методики моделі оцінювання конкурентоспроможності вантажних митних комплексів. Для застосування методу багатомірного шкалування Торгерсон було дотримано чітких гіпотетичних припущень, на яких базується цей метод. В результаті розрахунків отримано двомірну конфігурацію шкал і визначено оптимальну розмірність. Проаналізовано головні факторні осі і отримано геометричну конфігурацію досліджуваних об'єктів. Для порівняння декількох об'єктів змодельовані індивідуальні відмінності (вага координат і сила взаємодії координатних осей). В результаті моделювання отримано найкращу конфігурацію і матрицю оцінки ваги. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній розглянуті параметри оцінювання конкурентоспроможності вантажних митних комплексів з урахуванням регіонального признаку. Практична значущість. Практична значущість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить збільшити вхідний потік вантажів, тим самим підвищити фінансовий результат діяльності вантажних митних комплексів.

Посилання

Калиева, О. М. Эволюция научных взглядов на сущность конкурентоспособности в экономике / О. М. Калиева // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2015. – № 1 (33). – С. 8-13.

Рубин, Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учебник / Ю. Б. Рубин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004. – 782 с.

Буркинский, Б. В. Конкурентоспособность продукции и предприятия. / Б. В. Буркинский, Е. В. Лазарева, И. Н. Агеева, С. В. Брыкалина и др. – ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одеса, 2002. – С. 18.

Близнюк, С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк .– Київ : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 400 с.

Рунков, Ю. В. Методы оценки конкурентоспособности организации [Электронный ресурс] / Ю. В. Рунков // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : III Международная научно-техническая интернет-конференция, 20-21 ноября 2015 г. Секция 2 – Режим доступу : http://rep.bntu.by/handle/data/21910

Жданова, Е. С. Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий / Е. С. Жданова // Вісник економічної науки України. – 2018. – № 1(34). – С. 195-199.

Сошникова, А. А. Многомерный статистический анализ в экономике / А. А. Сошникова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 346 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті