ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ МЕРЕЖІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164061

Ключові слова:

вантажна станція, під’їзна колія, колійний розвиток

Анотація

Мета. Забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях вантажів значною мірою залежить від ефективної роботи станцій мережі, в першу чергу, вантажних, на яких виконуються основні обсяги вантажної та відповідної комерційної роботи. Тому виконані аналіз умов і проблем функціонування, дослідження параметрів вагонопотоків, які надходять на станцію та її під’їзні колії і відправляються з неї, та запропоновані шляхи підвищення ефективності роботи вантажних станцій є актуальними. Методика. Для аналізу умов і проблем функціонування вантажних станцій мережі використано системний аналіз. Для дослідження параметрів вагонопотоків, які прибувають на станцію та відправляються з неї, використано методи математичної статистики. Результати. Досліджено основні числові характеристики випадкових величин тривалості знаходження вагонів на вантажній станції та її під’їзних коліях по елементах, кількості вагонів у групах, які надходять на станцію призначенням на її під’їзні колії, та інтервалу надходження груп вагонів і закони їх розподілу. Наукова новизна. Одержані під час дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя щодо вибору доцільних способів підвищення ефективності роботи вантажних станцій у взаємодії з прилеглими під’їзними коліями підприємств. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність моделювання роботи вантажних станцій. Отримані результати можна застосувати для обґрунтування раціональних шляхів підвищення ефективності функціонування вантажних станцій.

Посилання

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uz.gov.ua/about/general_information/ (дата звернення 25.11.2018 р.).

Оновлена транспортна стратегія України. Напрямки політики (Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії України) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/strategy_ukr.pdf (дата звернення 25.11.2018 р.).

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : Схвалена : Розпорядження КМУ від 30.05.10 р. № 430-р [Електронний ресурс] – Київ, 2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (дата звернення 25.11.2018 р.).

Інтегрований звіт ПАТ «Укрзалізниця» за 2017 рік [Електронний ресурс] – Веб-версія звіту: /report2017.uz.gov.ua (дата звернення 25.11.2018 р.).

Малашкін, В. В. Удосконалення методів техніко-технологічної оцінки залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонування : дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Малашкін Вячеслав Віталійович. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2012. – 203 с.

Запара, В. М. Використання сучасних підходів співпраці при взаємодії станції примикання і під’їзних колій підприємств / В. М. Запара, М. І. Вітенко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 146. – С. 13–17.

Запара, В. М. Розробка моделі технології роботи під’їзних колій до умов залізорудного комбінату / В. М. Запара, В. О. Гарбузов // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2015. – Вип. 152. – С. 5–10.

Удосконалення роботи залізничної станції методами імітаційного моделювання / К. О. Жолтикова та ін. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 1 (218). – С. 133–137.

Ковальов, А. О. Розробка моделі взаємодії під’їзної колії і станції / А. О. Ковальов, В. Н. Абдуллаєва, І. І. Холод // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 150. – С. 30–35.

Масалов, А. М. Математичне моделювання технології роботи ТОВ «Макіївпромтранс» при взаємодії під’їзних колій і станцій примикання ДП «Донецька залізниця» /А. М. Масалов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту.. – 2012. – № 32. – С. 10–18.

Федорюк, Д. П. Аналіз можливих шляхів зменшення простою місцевого вагона на станції Рутченкове / Д. П. Федорюк // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 144. – С. 27–30.

Данько, М. І. Удосконалення технології роботи вантажної станції Броди в сучасних умовах / М. І. Данько та ін. // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2011. – Вип. 126. – С. 266–269.

Чеклов, В. Ф. Удосконалення роботи ВАТ«ЦЗФ» Октябрська» у взаємодії зі станцією примикання Донецької залізниці / В. Ф. Чеклов, Г. В. Бобик, О. І. Шеховцов, О. М. Науменко // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 4. – С. 47–50.

Еловой, И. А. Расчет оптимальных интервалов для выбора режимов взаимодействия станций и путей необщего пользования / И. А. Еловой, Е. Н. Потылкин // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 5 (65). – С. 30–42.

Полякова, О. М. Логістичний підхід до взаємодії магістрального і промислового залізничного транспорту / О. М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості – 2015. – № 49. – С. 199–203.

Ковбаса, В. В. Взаємодія станції та під’їзної колії на основі принципів логістики / В. В. Ковбаса, О. А. Малахова // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2010. – Вип. 112. – С. 1–5.

Шаповал, Г. В. Вибір оптимальної стратегії взаємодії вантажної станції та під’їзних колій / Г. В. Шаповал, О. Ю. Резніченко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 146. – С. 71–75.

Журавель, І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок удосконалення їх колійного розвитку : дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Журавель Ірина Леонідівна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2015. – 257 с.

Журавель, В. В. Підвищення ефективності функціонування промислової станції шляхом вдосконалення її конструкції / В. В. Журавель, І. Л. Журавель // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2/3 (74). – С. 61–67.

Вернигора, Р. В. Определение расчетных объёмов работы грузовых пунктов на железнодорожных подъездных путях промышленных предприятий / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый, В. В. Малашкин // Наука и транспорт. – 2012. – № 1 (24). – С. 54–57.

Козаченко, Д. Н. Оценка неравномерности поступления вагонов на подъездные пути промышленных предприятий / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Ш. Рустамов // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: 73 міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2013. – С. 150.

Маслов, А. М. Технико-технологические параметры функционирования грузовых станций железнодорожного транспорта в условиях стохастического характера вагонопотока : дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08 / Маслов Александрович Михайлович. – Екатеринбург, УрГУПС, 2009. – 196 с.

Шторм, Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества / Р. Шторм. – Москва: Мир, 1970. – 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті