ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ У КОНТЕЙНЕРАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/164056

Ключові слова:

експорт зерна, контейнерні перевезення, логістика, залізничні перевезення, тариф на перевезення, оптимізація перевізного процесу

Анотація

Мета. Метою роботи є аналіз проблем та перспектив використання технології транспортування зернових вантажів у контейнерах, а також оцінка економічної ефективності залізничних контейнерних перевезень зерна, у порівнянні з технологією його перевезення у вагонах-зерновозах. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану логістичної системи перевезення українського зерна на експорт, досвіду мультимодальних перевезень зернових вантажів, методи техніко-економічних розрахунків та визначення тарифів на перевезення. Результати. Україна є потужним виробником та експортером зерна. Логістична система транспортування українського зерна від виробників у морські порти на експорт наразі демонструє свою неефективність. Перспективною альтернативою традиційній технології перевезення зерна в вагонах-зерновозах чи в автозерновозах є його транспортування в контейнерах. При цьому забезпечується мультимодальність логістичного ланцюга доставки зерна від виробників у порти та зменшення витрат на перевезення на 30-60 %, а загальних логістичних витрат – на 5-15 %. Наукова новизна. Одержані під час дослідження результати дозволяють підвести наукове та економічне підґрунтя для розвитку та удосконалення системи мультимодальних перевезень зернових вантажів, а також оптимізацію параметрів її окремих ланок. Практична значимість. Розвиток системи мультимодальних перевезень зерна в Україні дозволить підвищити ефективність логістики його експорту, зменшити вартість логістичної складової у кінцевій вартості українського зерна та відповідно збільшити його конкурентоздатність на зовнішніх ринках та валютні надходження до державного бюджету.

Посилання

Державна служба статистики України. Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство/ Виробництво основних сільськогосподарських культур [Електрон. ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Світовий ринок зерна: попит і пропозиція [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/9352-svitovyi-rynok-zerna-popyt-i-propozytsiia.html

Kozachenko, D. Resource-saving technologies of railway transportation of grain freights for export / D. Kozachenko, R. Vernigora, V. Kuznetsov, R. Rustamov, A. Papahov, N. Logvinova //Archives of Transport, – 2018. – Vol. 45, Issue 1. – p. 53-64. – DOI : 10.5604/01.3001.0012.0944

Исследование достаточности объема локомотивных мощностей для грузовых перевозок железнодорожным транспортом в условиях роста урожая и восстановления экономики Украины до 2023 года //IMF Group Ukraine – 2018. – 34 c.

Kozachenko, D. Сreation of export-oriented network of grain elevators in Ukraine / D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 2(68). – С. 56-70. – DOI : 10.15802/stp2017/99952

Shifting into Higher Gear. Recommendations for Improved Grain Logistics in Ukraine Report № ACS15163 – World Bank, 2015. – P. 42.

Вернигора, Р. В Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України / Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров, О. І. Павленко // Транспортні системи і технології перевезень. – 2017. – Вип. 14. – С. 20-29. – DOI : 10.15802/tstt2017/123148.

Годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» 2017 – Москва: Трансконтейнер., 2018 – 340 с.

Величко, О. П. Розвиток логістики в системі менеджменту підприємств аграрної сфери економіки: дис. … д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Величко Олександр Петрович. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 566 с.

Колодійчук, В. А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук. – Львів : Український бестселер, 2015. – 574 с.

Сумець, О. М. Агрологістика: необхідність і можливість розвитку / О. М. Сумець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol. 3. – № 3. – С. 119-129. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2017_3_3_11.

Дэльз, С. В. Развитие транспортно-логистической системы экспортной перевозки зерна : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Дэльз Сергеи Валерьевич. – Москва : МИИТ, 2012. – 23 с.

Рустамов, Р. Ш. Оценка перспектив развития зерновой логистики в Украине / Р.Ш. Рустамов // Транспортні системи і технології перевезень. – 2014. – Вип. 8. – С. 127-133. – DOI : 10.15802/tstt2014/38101

Окороков, А. М. Аналіз перспектив розвитку контейнерних перевезень в Україні / А.М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень. – 2015. – Вип. 10. – С. 98-105. – DOI : 10.15802/tstt2015/57075

Кириченко, С. А. Мультимодальные контейнерные перевозки зерна / С. А. Кириченко, Н. Ю. Лахметкина // Мир транспорта. – 2015. – том 13, №1 – С. 116-125

Соколов, А. Перспективы экспорта зерновых в контейнерах [Электронный ресурс] / А. Соколов // Порты Украины, 2010. – № 09. – Режим доступа – http://portsukraine.com/node/1568.

Мямлин, С. В. Совершенствование зерновой логистики за счет внедрения бимодальных технологий / С. В. Мямлин, Р.Г. Коробйова, В. В. Малашкин, Д.А. Бесараб // Транспортні системи і технології перевезень. – 2017. – Вип. 14. – С. 69-77. – DOI : 10.15802/tstt2017/123175.

Веденеева, А. Зерно засыпают в контейнеры [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.kommersant.ru/doc/3623134

Vachal, K. Marketing U.S. Grain and Oilseed by Container / K. Vachal // North Dakota State University – Fargo: Upper Great Plains Transportation Institute. – 2014. – 83 p.

Чому перевезення зерна в контейнерах нарощує оберти [Електрон. ресурс] – Режим доступу: httphttp://ameu.org.ua/news/326-chomu-perevezennya-zerna-v-kontejnerakh-naroshchue-oberti.

Довезе до моря: як для аграріїв працюватиме зерновий термінал «Укрзалізниці»? [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/doveze-do-mora-ak-dla-agrariiv-pracuvatime-zernovij-terminal-ukrzaliznici

Международные контейнерные перевозки зерновых: достоинства и недостатки [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.cargo-ukraine.com/mezhdunarodnye-kontejnernye-perevozki-zernovyx-dostoinstva-i-nedostatki/

Козаченко, Д. М. Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом / Д. М. Козаченко, Р.Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко // Транспортні системи та технології перевезень – 2013. – Вип. 6. – С. 56-60. – DOI : 10.15802/tstt2013/24451.

Окороков, А. М. Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання / А. М. Окороков, Р.В. Вернигора П. С. Цупров // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – Вип. 12. – С. 62-68. – DOI : 10.15802/tstt2016/85886.

Роменкова, В. А. Транспортировка зерна в контейнерах / В. А. Роменкова, Н. С. Ломакина // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 5-1. – С. 145-148.

Решетняк, В. Контейнерная инновация: Как «Левада Карго» намерена развивать мультимодальные перевозки [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/articles/konteynernaya_innovatsiya_kak_levada_kargo_namerena_razvivat_multimodalnye_perevozki_1279

Модульные грузовые единицы и модульные грузоперевозочные комплексы. Фирма «Глория». Informal document – Женева: Рабочая группа по интермодальным перевозкам и логистике. Сессия № 58 – 2015. WP.24 (1) – 28 с.

Тарифне керівництво № 1. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги. – Київ : «Укрзалізниця», 2009 – 200 с.

Офіційний сайт Укрзалізниці. Коефіцієнти до збірника тарифів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff

_conditions/transportation_in_ukraine/the_coefficients_of_the_collection_rates/

Офіційний сайт Укрзалізниці. Вантажні перевезення. Вільні тарифи. Ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» (13.11.2018) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://uz.gov.ua/cargo_transportation/dogtariffs

/stavky/483020/

Офіційний сайт Укрзалізниці. Вантажні перевезення. Вільні тарифи. Коефіцієнти порожнього пробігу (13.11.2018) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/dogtariffs/kpp/483046/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-30

Номер

Розділ

Статті