DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150216

МЕТОДИКА МІНІМІЗАЦІЇ МІСЯЧНИХ ВИТРАТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

П. О. ЯНОВСЬКИЙ, В. П. ЯНОВСЬКА, В. А. ТКАЧЕНКО, С. О. МАРЦЕНЮК, О. Г. ВОДЧИЦЬ, Б. О. ПЛУЖНІКОВ

Анотація


Метою статті є розробка методики мінімізації місячних витрат для обґрунтування реалізації раціональних організаційно-економічних рішень щодо підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників і функціонування вантажного залізничного транспорту. Методологія дослідження розкриває економічну сутність транспортного процесу через врахування витрат залізниць на виконання початкових операцій на станціях навантаження, переміщення вантажу дільницями, виконання всього комплексу операцій на технічних станціях та на станціях вивантаження, а також витрат на переміщення порожніх вагонів. Зазначений підхід обумовлений тим, що якість транспортного обслуговування вантажовласників залежить не лише від тривалості доставки вантажів в пункти призначення, а і від величини витрат на їх транспортування, що визначає ціну будь-якого товару в пункті споживання, отже задача скорочення транспортної складової вартості товарів є комплексною і важливою для залізничного транспорту та вантажовласників. Результати. Як свідчать наведені узагальнення, в ринкових умовах задача підвищення ефективності доставки вантажів повинна вирішуватись завдяки не лише технічного і технологічного удосконалення магістрального залізничного транспорту, а і – промислового залізничного транспорту, де середній простій вагонів зазвичай перебільшує чотирнадцять діб. Промислові підприємства майже не займаються розвитком власної транспортної інфраструктури, а часто використовують вантажні вагони залізниць, як склади на колесах через економічно необґрунтовану малу плату за користування вагонами, яка є у багато разів меншою за величину доходу залізниць від кожного використаного вантажовласником вагона в перевезеннях. Тому назрів час на державному рівні терміново впровадити компромісну систему управління вантажними ресурсами з урахуванням інтересів як клієнтури, так і залізниць та виконанням детальних техніко-економічних розрахунків для різних можливих варіантів технічного і технологічного розвитку промислового і магістрального залізничного транспорту. Оригінальність та практична цінність представленого дослідження полягає в чіткій побудові функціоналу місячних експлуатаційних витрат на доставку вантажів, який передбачає поетапне визначення витрат на виконання всіх технологічних операцій протягом всього періоду транспортування.


Ключові слова


ланка; ефективність; взаємодія; прискорення; резерв; експлуатаційні витрати; ремонт; експлуатація; обіг вагона; початкові операції; кінцеві операції; заробітна плата; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Нагорный, Е. В. Совершенствование технического обслуживания вагонов на сортировочных станциях / Е. В. Нагорный, И. И. Хаба. – Киев : Техника, 1987. – 94 с.

Осьминин, А. Т. Управление эксплуатационной работой железных дорог и качеством перевозок / А. Т. Осьминин. – Москва : Транспорт, 2008. – 450 с.

Панченко, С. В. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах індустріальної трансформації економіки / С. В. Панченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62 дод. (Спецвипуск). – С. 5-6.

Практичний посібник з упровадження технолого-економічної моделі перевізного процесу. ЦД-0079 : Затв.: Наказ Укрзалізниці від 17.12.08 за № 550-Ц. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2009. – 270 с.

Сич, Є. М. Економіка вагонного господарства / Є. М. Сич, Н. І. Богомолова, В. П. Гудкова, В. М. Кислий. – Київ : Видавництво «Логос», 2007. – 327 с.

Устенко, М. О. Логістичні технології як фактор забезпечення якості обслуговування споживачів транспортних послуг / М. О. Устенко, В. С. Івашкевич // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 61. – С. 95-102.

Яновський, П. О. Методичні основи забезпечення якісної взаємодії виробництва і транспорту / П. О. Яновський // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 5/6. – С. 104-111.

Fumio Kurosaki, Manoj Singh (2016). Comparison of three models for introducing competition in rail freight transport. Transportation Research Procedia. – 2016. – Vol. 14. – Р. 2820–2829. – doi : 10.1016/j.trpro.2016.05.348

Isaac, P., & Campbell, A. M. (2017). Shortest path problem with arc failure scenario. EURO Journal on Transportation and Logistics. – 2017. – 6(2). – Р. 139–163. – doi:10.1007/s13676-015-0092-6

Seidenglanz D., Nigrin, T., & Dujka, J. (2015). Regional Railway Transport in Czech, Austrian and German Decentralised and Regionalised Transport Markets. Review of Economic Perspectives. – 2015. – 15(4). – Р. 431-450. – doi: 10.1515/revecp-2015-0029

Yanovsky P., Yanovska V., Lytvynenko S., Nesterenko H., Lytvynenko L. (2018) Principles of the Feedback Action in Local Elements of Rail Interaction Yard. International Journal of Engineering & Technology. 2018. – Vol. 7 (4.3). – Р. 196–200.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.