DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150213

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ «ПОРТ - ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»

М. Е. ПЕРЕПИЧКО

Анотація


Мета. Метою дослідження є аналіз основних технологічних рішень виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк» і пропозиція варіанту найбільш ефективного для даної системи. Проаналізовано основні технологічні рішення виробничої інтеграції в системі «порт – індустріальний парк». В якості технологічних рішень виступають різні варіанти можливого технічного оснащення контейнерних терміналів підсистеми «порт». Запропоновано найбільш ефективний варіант технологічного рішення виробничої інтеграції системи «порт – індустріальний парк». Під технологічними рішеннями розуміються в даному випадку різні варіанти оснащення контейнерних терміналів підсистеми «порт» і підсистеми «індустріальний парк» і їх раціональне злиття в єдину систему. Методика. В даному дослідженні використовувалися методи системної методології та методи аналізу і синтезу. Результати. В результаті аналізу переваг і недоліків різних технологічних рішень обгрунтовано, що технологічні рішення з використанням козлових кранів є найбільш раціональним і ефективним рішенням виробничої інтеграції системи «порт – індустріальний парк». Такий варіант пропонується в якості технологічної основи узгодження транспортних процесів між підсистемами «парк» і «порт», а предметом подальших досліджень має бути узгодження цих процесів на рівні параметрів, з метою забезпечення безперебійного функціонування даної системи. Наукова новизна. Вперше, в даному дослідженні розглянуто технологічний аспект взаємодії індустріальних парків і портів. Індустріальні парки, розташовані на території портів або до них прилеглих територій, є досить новим явищем в сучасній економіці, і слід констатувати факт практичної відсутності наукових публікацій, присвячених технологічним аспектам взаємодії індустріальних парків і портів. Таким чином, якщо технологічні рішення в даній підсистемі «порт» в достатній мірі розглянуті в сучасній науковій літературі, то технологічна основа узгодження роботи індустріального парку і порту (портового терміналу) вимагає свого вивчення. Так як базою даного узгодження є використовувана на портовому терміналі технологія, то питання виробничої інтеграції системи «порт – індустріальний парк» необхідно розглянути з точки зору аналізу основних технологічних рішень, що застосовуються в підсистемі «порт». Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в якості технологічного рішення виробничої інтеграції системи «порт – індустріальний парк».


Ключові слова


порт; індустріальний парк; система «порт – індустріальний парк»; контейнерний термінал; транспортно-вантажне обладнання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Брюм А. И. Технологическое проектирование морских портов / А. И. Брюм. – Москва :Транспорт, 1971. – 328с.

Ватанабе, И. Планирование контейнерных терминалов: теоретические методы / И. Ватанабе. – WCN Publishing, 2001. – 244с.

Горгуца, Ю. В. Новые методы принятия решений при проектировании и эксплуатации морских портов / О. В. Горгуца. – Москва : Макс-пресс, 2003. – 215с.

Кузнецов, А. Л. Методология технологического проектирования современных контейнерных терминалов / А. Л. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Изд-во «Феникс», 2008. – 132 с.

Зинников, Л. П. Проектирование контейнерного терминала / Л. П. Зинников. – Тверь: Изд-во ТГУ, 2008. – 257с.

Ветренко, Л. Д. Организация и технология перегрузочных процессов в морских портах / Л. Д. Ветренко, В. З. Ананьина, А. В. Степанец. – Москва : Транспорт, 1989. – 270 с.

Винников, В. В. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и перегрузка грузов) / В. В. Винников, Е. Д. Быкова. – Москва : Феникс, 2006. – 188 с.

Дукельский, А. И. Механизация перегрузочных работ в морских портах / А. И. Дукельский. – Москва : Морской транспорт, 1990. – 292 с.

Горбатый М. М. Теория и практика оптимизации производственных мощностей морских портов / М. М. Горбатый. – Москва : Транспорт. 1981. – 167 с.

Мурад'ян, А. О. Основи узгодження управління функціонуванням загальнотранспортних вузлів (методологічний аспект) / А. О. Мурад'ян // Вісник Одеського національного морського університету. – 2014. – Вип. 2 (41). – С. 134–143.

Одесса выдвинула проект создания транспортного кластера на основе ГП «Одесский морской торговый порт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rzd–partner.ru/news/different/365304/.– 31.01.2015.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.