DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150196

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Ю. В. КЕБАЛ, С. М. КОНДРАТЮК, С. С. МЯМЛІН

Анотація


Мета. Зростання обсягів залізничних контейнерних перевезень, конкуренція з автомобільним перевізниками створюють передумови для пошуку нових шляхів організації перевезень. Аналіз технічної інформації показує, що в даний час до 80% міжнародних перевезень великих вантажів здійснюється при використанні контейнерів, які дозволяють організувати доставку товарів з впровадженням різних видів транспорту. Тому метою даного дослідження є розробка технічних рішень удосконалення конструкції рухомого складу залізниць для перевезення контейнерів. Методика. Перевезення вантажів в великотоннажних контейнерах – один з перспективних напрямків розвитку залізничного транспорту. Постійне зростання обсягу таких перевезень збільшує потребу в спеціалізованих вагонах-платформах. Тому методика дослідження складається з аналізу переваг та недоліків існуючих конструкцій спеціалізованих вагонів платформ для перевезення контейнерів та розробка технічних рішень конструкції рухомого складу для транспортування контейнерів з використанням сучасних матеріалів та перспективних технологій машинобудування. Результати. Запропоновано інноваційні конструкції вагонів-платформ для транспортування контейнерів, розроблених ПКТБ ДНУЗТ, що враховують як відпрацьовані технічні рішення, так і перспективні напрацювання в галузі залізничного машинобудування. Наукова новизна. Удосконалено імітаційні моделі та розрахункові схеми вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом, які на відміну від існуючих, дозволяють враховувати не тільки конструктивні особливості та схеми розташування контейнерів, а й ступінь впливу технології виготовлення основних конструктивних елементів. Практична значимість. Розроблені технічні рішення з удосконалення вагонів платформ для перевезення контейнерів залізничним транспортом можуть бути застосовані при постановці на виробництво нових моделей вагонів на машинобудівних підприємствах та при модернізації існуючих конструкцій при ремонті.


Ключові слова


залізничний транспорт; контейнерні перевезення; рухомий склад залізниць; вагони-платформи

Повний текст:

PDF

Посилання


Пасічник, А. М. Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи /А. М. Пасічник, О. М. Клен, С. В. Мірошніченко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2016. – № 12– С. 88-97.

Вернигора, Р. В. Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України // Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров / Транспортні системи та технології перевезень. – 2017. – Вип. 14. – С. 20-29. – doi: 10.15802/tstt2017/123148.

Підлісний, П. І. Роль контейнеризації змішаних вантажних перевезень у розвитку світової торгівлі / П. І. Підлісний, Н. О. Паткевич, Ю. В. Цвєтов // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 67-81.

Маликов, О. Б. Проектирование контейнерных терминалов : учеб. пособие /О. Б. Маликов, Е. К. Коровяковский, Ю. В. Коровяковская. – СПб. :ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. – 52 с.

Опанчук, Б. А. Развитие контейнерных перевозок в Украине: проблемы и пути их решения / Б. А. Опанчук // Экономические инновации. – 2009. – Вып. 39. – С. 72-78.

Васьков Ю. Транзитный потенциал Украины / Ю. Васьков // Порты Украины – Одесса, 2008, – № 8

Михайлова, В. Контейнерный поток: на стыке интересов. //Порты Украины – Одесса, 2008, – № 8

Морчиладзе, И. Г. Совершенствование вагонов-платформ для международной перевозки контейнеров / И. Г. Морчиладзе,А. В. Третьяков, А. М. Соколов // Железнодорожные дороги мира. – 2006. – № 8. – С. 52-55.

Пшинько, А. Н. Технико-экономический анализ возможности внедрения бимодальной технологии RAILRUNNER на транспортном рынке Украины / А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко, В. М. Бубнов, Ч. Фоскет // Подвижной состав ХХІ века: идеи, требования, проекты : VI Междунар. науч.-техн. конф. Тезисы. доклада. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 148–150.

Мямлин, С. В. Технико-экономический анализ возможности внедрения бимодальной технологи RailRunner на транспортном рынке Украины / С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : 69 наук.-практ. конф. Тезисы доклада. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 87–88.

Пшинько, А. Н. Бимодальная технология RailRunner для перевозки контейнерных грузов / А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко [и др.] // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ 2010 : V Междунар. науч.-практ. конф. Тезисы доклада. – Днепропетровск, 2010. – С. 153.

Мямлин, С. В. Научные разработки ДИИТа в области подвижного состава / С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко // Интеграция Украины в международную транспортную систему : II междунар. науч.-практ. конф. Тезисы доклада. – Днепропетровск, 2010. – С. 90–91.

Пшинько, А. Н. Подвижной состав и технологии Railrunner для бимодальных перевозок / А. Н. Пшинько, С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко // Проблемы подвижного состава: пути решения через взаимодействие государственного и частного секторов : Междунар. партнер. конф. Тезисы доклада. – Севастополь, 2010. – С. 23.

Пасічник, А. М. Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи / А. М. Пасічник, О. М. Клен, С. В. Мірошніченко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2016. – № 12– С. 88-97.

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:// www.dvmash.com/

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruzhim.ru/product/13-1223/13-1223.htm

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:// www.altaivagon.ru/catalogue/zoom.jsp?id=13

[Текст] // Всеукраинская транспортная газета «Магистраль». – 20-26 янв. 2006 г. – № 2 (1112). – С. 3.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.