ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ НА ДВОСТОРОННІЙ ГІРЦІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2018/150194

Ключові слова:

двосторонній допоміжний сортувальний пристрій, гірка малої потужності, імітаційне моделювання, режим гальмування

Анотація

Мета. Метою роботи є покращення якості процесу розформування багатогрупних составів на гірках малої потужності допоміжного двостороннього сортувального пристрою. Методика. Дослідження процесу розформування составів на сортувальній гірці виконувалося за допомогою імітаційного моделювання. Результати. Отримано результати дослідження умов поділу відчепів розрахункової групи на гірках малої потужності, обладнаних однією або двома гальмівними позиціями. Наукова новизна. Удосконалено імітаційну модель процесу розформування составів за рахунок зміни системи управління рухом відчепів, що, на відміну від існуючих моделей, дозволяє вибрати оптимальний режим гальмування відчепів на гірках малої потужності. Практична значимість. Розроблена методика пошуку оптимальних режимів гальмування відчепів на гірках малої потужності може бути використана при проектуванні спеціалізованих сортувальних пристроїв з метою підвищення якості розформування багатогрупних составів.

Посилання

Месарош Пал. Способы многогруппной сортировки вагонов на вытяжках / Месарош Пал // Железнодорожный транспорт. – 1963. – № 11. – С. 85-88.

Тишкин, Е. М. Интенсификация местной работы / Е. М. Тишкин, В. М. Макаров, B. C. Климанов // Железнодорожный транспорт. – 1986. – № 3. – С. 54-58.

Макаров, В. М. Оптимизация формирования многогруппных поездов и развоза местного груза / В. М. Макаров, В. В. Олейников // Тр. ВНИИУП МПС России. – 2002. – № 1. – С. 99-109.

Бобровский, В. И., Сковрон И. Я. Совершенствование технологии формирования многогруппных составов / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – С. 88-93.

Jacob, R. Multistage methods for freight train / Rico Jacob, Peter Martoon, Jens Maue, Marc Nunkesser // 7th Workshop on algorithmic approaches for transportation modeling, optimization and systems. – 2007. – P. 158-174.

Григорьев, В. В. К вопросу применения вспомогательных сортировочных устройств в железнодорожных узлах / В. В. Григорьев / Вопросы рационализации железнодорожных перевозок. –Свердловск : УЭМИИТ, 1983. – С. 19-24.

Карасёв, С. В. Выбор рациональной конструкции группировочного парка с учетом различной вместимости путей / С. В. Карасёв, В. М. Богомолов, А. И. Сулимко // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : VIII Міжнародна науково-технічна конференція. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – Т. 2. – С. 44-48. – ISSN 2412-0510.

Бобровский, В. И. Двустороннее сортировочное устройство для интенсификации процесса формирования многогруппных составов / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2013. – Вып. 2(23). – С. 7-12.

Бобровский, В. И. Математическая модель для оптимизации интервального регулирования скорости отцепов на горках / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2003. – № 3. – С. 3-8.

Бобровский, В. И. Итерационный метод оптимизации режимов торможения отцепов состава / В. И. Бобровский, Н. В. Рогов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2003. – № 5. – С. 4–5.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов расформирования составов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, А. В. Кудряшов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 32. – С. 224-229.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография / В. И Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко, Н. В. Рогов, Н. И Березовый, А. В. Кудряшов. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

Козаченко, Д. М. Ефективні режими гальмування відчепів на сортувальних гірках / Д. Н. Козаченко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2011. – Вип. 2. – С. 55-59.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава / В. И Бобровский, А. С. Дорош // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – Вип. 1(43). – С. 104–112. – doi: 10.15802/stp2013/9582

Бобровський, В. І. Дослідження впливу параметрів керування уповільнювачами на точність гальмування відчепів / В. І Бобровський, А. С. Дорош // Транспортні системи та технології перевезень. – 2013. – Вип. 6. – С. 10–14.

Бобровский, В. И. Оптимизация параметров профиля двустороннего сортировочного устройства для формирования многогруппных составов / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Транспортні системи і технології перевезень. ». – 2017. – Вип. 14. – С. 5-13. – doi: 10.15802/tstt2017/123144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-08

Номер

Розділ

Статті