МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СТАНЦІЇ ПРИМИКАННЯ НА ВІДПРАВЛЕННЯ ПАРТІЇ ВАНТАЖУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123191

Ключові слова:

ринкові перетворення, конкуренція, психологія перевізників, залучення вантажовласників, попит, якість транспортної продукції, критерій мінімуму витрат, ефективний варіант

Анотація

При виборі раціонального варіанту функціонування логістичної ланки «Виробництво-магістральний залізничний транспорт» вирішується багатокритеріальна задача, в якій пріоритет повинен належати критерію мінімуму повних транспортно-виробничих витрат. В статті висвітлено методику визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу, яка передбачає наступні види витрат: знаходження партії вантажу на складі виробника; виконання вантажних операцій і їх очікування; розстановку вагонів на вантажному фронті; подачу-збирання вагонів на вантажних фронтах; розформування вагонів на станції примикання; виконання операцій з вагонами по відправленню із станції примикання. Наведена методика дає можливість дати оцінку якості розробленої технології перевезень конкретної партії вантажу в межах логістичної ланки «Виробництво – магістральний залізничний транспорт». Економічні перетворення в Україні докорінно змінили економічну ситуацію і взаємовідносини між суб’єктами економічної діяльності, в тому числі в середовищі транспортного ринку. За таких умов важливо забезпечити впровадження в транспортний процес логістичних принципів управління конкретними перевезеннями. Для кожного з них слід розробляти раціональний логістичний ланцюг доставки вантажів.

Основна мета створення логістичного ланцюгу доставки вантажів (ЛЛДВ) полягає в забезпеченні максимальної ефективності функціонування усього перевізного ланцюга, як складного комплексу окремих складових (транспортування, термінальне забезпечення, експедиторське і агентське обслуговування). Для всіх учасників транспортного ринку основним критерієм при виборі раціонального варіанта доставки  вантажів (розробці ЛЛДВ) лишаються витрати на перевезення.

З метою відновлення економіки держави і виведення її функціонування на сучасний для суспільства рівень важливою задачею стає поліпшення на взаємовигідних умовах відносин між вантажовласниками та залізницями, що вимагає технічного і технологічного переозброєння магістрального і промислового залізничного транспорту.

Пошук ефективних заходів, реалізація яких в діяльності залізниць поліпшить використання їх обмежених ресурсів, в результаті чого підвищиться якість транспортних послуг набуває особливої актуальності.

В умовах значних коливань вантажних перевезень ускладнюється використання інфраструктури залізничного транспорту і рухомого складу. Тому зростають непродуктивні простої вантажних вагонів на станціях і під’їзних коліях підприємств і погіршується їх використання, через що збільшуються витрати залізниць і погіршується фінансовий стан залізниць і різних компаній (виробників і споживачів).

Посилання

Честнов, П. Е. Экономические проблемы управления вагонными парками / П. Е. Честнов // Железнодорожный транспорт. – 2013. – № 9. – С. 64-65.

Терёшина, Н. П. Конкурентноспрособность железнодорожного транспорта: оценка имущественного и фінансового потенциала / Н. П. Терёшина, Л. В. Шкурина. – Москва : УМК МПС России, 2002. – 128 с.

Терёшина, Н. П. Управление конкурентоспособностью железнодорожных перевозок / Н. П. Терёшина, А. В. Шобанов, А. В. Рышков. – Москва : ВИНИТИ РАН, 2005. – 240 с.

Яновський, П. О. Економічна сутність якості транспортного процесу/ П. О. Яновський, Г. Г. Волковська // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – Вип.4. – С. 103-108. – DOI : 10.15802/tstt2012/17138

Смехов, А. А. Оптимизация процессов грузовой работы / А. А. Смехов, Х. М. Лазарев, А. Т. Дерибас, Г. Ф. Бабушкин и др. – Москва : Транспорт, 1973. – 264 с.

Смехов А. А. Математические модели грузовой работы / А. А. Смехов. – Москва : Транспорт, 1982. – 256 с.

Резер, С. М. Управление транспортным комплексом / С. М. Резер. – Москва : Наука, 1988. – 328 с

Смехов, А. А. Развитие автоматизированной системы управления грузовай станции / А. А. Смехов, Н. А. Зудилин, Т. А. Николаева, В. М. Николашин. – Москва : Транспорт, 1996. – 144 с.

Величко, В. И. Система фирменного транспортного обслуживания / В. И. Величко, Е. А. Сотников, Б. Л. Голубев. – Москва : Интекст, 2001, – 184 с.

Иловайский, Н. Д. Маркетинг в перевозках грузов / Н. Д. Иловайский, В. А. Король. – Москва : Транспорт, 1995. – 248 с.

Иловайский, Н. Д. Сервис на транспорте (железнодорожном) : Уч. для вузов / Н. Д. Иловайский, А. Н. Киселёв. – Москва : Маршрут, 2003. – 585 с.

Ломотько Д.В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.22.01 / Ломотько Денис Вікторович. – Харків, Укр ДАЗТ. – 2008. – 38 с.

Яновський, П. О. Раціоналізація взаємовідносин виробництва і транспорту / П. О. Яновський // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 1. – С. 41-49.

Верлан А. И. К вопросу о методике расчёта рабочего парка маневрових локомотивов подъездного пути/ А. И. Верлин, Н. И. Березовый, Р. В. Вернигора, А. М. Шепета // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – Вип. 3. – С. 15-19. – DOI : 10.15802/tstt2012/17180

Верлан, А. И. Совершенствования организации вагонопотоков в логистической цепи поставки железнодорожного сырья с Полтавского ГОКа в транспортном узле ТИС / А. И. Верлан, Д. Н. Козаченко, А .М. Шепета // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – Вип. 3. – С. 20-24. – DOI : 10.15802/tstt2012/17181

Яновський, П. О. Методичні основи забезпечення якісної взаємодії виробництва і транспорту / П. О. Яновський // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 5/6. – С. 104-111.

Баязитов, Л. Р. Таможенные аспекты логистики / Л. Р. Баязитов, А. Б. Егоров, О. И. Платонов, А. П. Шейко. – Киев : Аллегро-Пласке. – 2009. – 568 с.

Журавель, В. В. Дослідження поїзда та вагонопотоків гірничо-збагачувального комбінату / В. В. Журавель, І. Л. Журавель, П. О. Яновський // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – Вип.4. – С. 35-39. – DOI : 10.15802/tstt2012/17124

Мозяж, А. В. Регулювання взаємовідносин залізниць України та власників під’їзних колій / А. В. Мозяж // Українські залізниці. – 2014. – № 1(7). – С. 34-37.

Шиш, В. О. Формалізація процесу обороту вагона для розробки програмного забезпечення АС МАРЗ / В. О. Шиш, П. О. Яновський // Залізничний транспорт України. – 2007. – № 4. – С. 17-21.

Интенсификация использования подвижного состава и перевозочной мощности железных дорог : уч. пособ. / И. Г. Тихомиров [и др.] ; под общ. ред. И. Г. Тихомирова. – Москва : Транспорт, 1968. – 263 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті