ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕРНОВОЇ ЛОГИСТИКИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ БІМОДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123175

Ключові слова:

залізничний транспорт, перевезення зерна, бімодальні технології, відправницька маршрутизація, припортова станція

Анотація

Мета. Метою дослідження є оцінка ефективності бімодальних перевезень зернових вантажів в контейнерах в порівнянні з іншими способами їх доставки в морські порти. Методика. Дослідження процесу перевезення зерна залізничним транспортом для перевалки на експорт через морські порти виконано з використанням методів математичної статистики і теорії організації експлуатаційної роботи залізниць. Оцінка варіантів організації перевезень виконувалася з використанням методів економіко-математичного моделювання. Результати. Виконано теоретичні дослідження існуючої структури парку вагонів-зерновозів, проведені дослідження особливостей функціонування припортових залізничних станцій при організації перевезень зерна по кільцевих маршрутах, а також виконано оцінку можливості підвищення конкурентоспроможності бімодальних перевезень зерна в контейнерах на короткі відстані. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній отримані залежності вартості доставки зернових вантажів в морські порти відправницькими маршрутами від відстані з урахуванням конструктивних особливостей рухомого складу та специфіки функціонування припортових станцій по його переробці. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить скоротити логістичні витрати з доставки зерна в порти для перевалки на морський транспорт і підвищити економічну ефективність здійснення перевезення зернових.

Посилання

«Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» від 19 вересня 2007 р. № 1158.

Програма «Зерно України – 2015» [Текст]. – Київ: ДІА, 2011. – 48 с.

Официальный сайт. Государственна служба статистики Украины. Транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ukrstat.gov.ua.

Kozachenko, D. Creation of Export-Oriented Network of Grain Elevators in Ukraine / D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 2 (68). – С. 56-70. – DOI : 10.15802/stp2017/99952.

Левицкий, И. Е. Совершенствование переработки местных вагонопотоков в железнодорожных узлах / И. Е. Левицкий, Р. Г. Коробьева // Наука и прогресс транспорта. – 2008. – № 23. – С. 104-107. – DOI : 10.15802/stp2008/15003.

Быстрицкая, О. «Бутылочные горлышки»: Справятся ли припортовые ж/д станции с грузоперевозками в пиковый период [Электронный ресурс] –http://cfts.org.ua/articles/butylochnye_gorlyshki_spravyatsya_li_priportovye_zh_d_stantsii_s_gruzoperevozkami_v_pikovyy_period_1242.

Козаченко, Д. М. Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, Р. Ш. Рустамов // Вісник Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту. – 2015. – № 4. –

С. 121-127.

Hemmes, M. Rail Services and Infrastructure. Proceedings of the conference The Agricultural Industry after Western Grain Transportation Reform: The Good, the Bad and the Unexpected. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.quorumcorp.net/

Downloads/Papers/MHemmesPresentation-UofMWGTRConf-Oct%2024-2003.pdf

Schnake, L. D. Inland grain elevator operating costs and capital requirements / L. D. Schnake, C. Jr. Stevens // Bulletin: Kansas Agricultural Experiment Station. – 1983. № 644. – P. 30

Ndembe, E. Hard Red Spring Wheat Marketing: Effects of Increased Shuttle Train Movements on Railroad Pricing in the Northern Plains / E. Ndembe // Journal of the Transportation Research Forum. – 2015. – Vol. 54, № 2. – P. 101-115.

Sarmiento, C., & Wilson, W. W. (2005). Spatial Modeling in Technology Adoption Decisions: The Case of Shuttle Train Elevators. American Journal of Agricultural Economics, 87(4), 1034-1045. – DOI : 10.1111/J.1467-8276.2005.00786.X.

Sparger, A., & Prater M. E. (2013). A comprehensive rail rate index for grain. U.S. Department of Agriculture. doi: 10.9752/TS060.04-2013.

Дэльз, С. В. Логистические подходы к оценке эффективности логистических схем доставки экспортного зерна / С. В. Дэльз // Логистика. – Москва : Из-во: Агентство Маркет Гайд, 2011. – № 8(61). – С. 44-46.

Hyland, M. F., Mahmassani, H. S. and Mjahed, L. B., 2016. Analytical models of rail transportation service in the grain supply chain: Deconstructing the operational and economic advantages of shuttle train service. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 93. – P. 294-315.

Marketing, U. S. Grain and Oilseed by Container [Virtual Resource] / Mode of access – www.ugpti.org/pubs/pdf/DP272.pdf.

Соколов, А. Перспективы экспорта зерновых в контейнерах [Электронный ресурс] / А. Соколов // Порты Украины, 2010. – № 09. – Режим доступа – http://portsukraine.com/node/1568.

Козаченко, Д. М. Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом / Д. М. Козаченко, Р. Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко. // Транспортні системи та технології перевезень. – 2013. – Вип. 6. – С. 56-60.

Бімодальні технології перевезень – ключ до нових сегментів транспортного ринку / О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, Р. Г. Коробйова, Д. М. Козаченко, Ч. Фоскетт // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 5. – С. 20-22.

Коробйова, Р. Г. Внедрение бимодальных технологий перевозки зерновых грузов в Украине / Р. Г. Коробйова, Р. Ш. Рустамов, С. В. Гревцов // Транспортні системи та технології перевезень. – 2015. – Вип. 9. – С. 29-34. – DOI : 10.15802/tstt2015/49351.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті