МОДЕЛЮВАННЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПІДСТАВІ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123173

Ключові слова:

реверсивна логістика, вторинні ресурси, процес переробки, собівартість транспортування

Анотація

Метою дослідження є аналіз процесів, які виникають під час переробки відходів сільського господарства та пошук оптимальних маршрутів доставки вторинної сировини до місць переробки. Об’єктом дослідження виступають джерела утворення відходів, термінали збереження, підприємства з переробки та транспортні зв’язки між ними; предметом дослідження – технологія перевезення відходів та процеси обробки вторинної сировини. Методика дослідження базується на використанні реверсивної логістики та векторної оптимізації. Результатами дослідження є аналітична оцінка останніх відомих методів та методик поводження з відходами, яка свідчить про відсутність комплексного підходу щодо удосконалення технології переробки вторинної сировини. Запропонована у роботі технологія враховує взаємну залежність таких критеріїв оптимізації, як час та вартість транспортування, а також їх залежність від структури та обсягів відходів та переробленої продукції, відстані транспортування. Формалізація технологічного процесу переробки відходів виконувалась наступним чином. Були відокремлені такі елементи: сільськогосподарські підприємства (джерела утворення відходів); збір та переробка відходів шляхом утворення технічного масла; зберігання масла на терміналах; повторна переробка; виробництво оліфи на лакофарбових підприємствах; транспортне забезпечення на усіх етапах. Описані відповідні технологічні процеси та накладені певні обмеження. Складено граф станів системи переробки відходів та виконане математичне моделювання. Виконано кількісну оцінку собівартості окремих елементів моделі на прикладі певного району території України. У результаті була побудована діаграма розподілу собівартості за видами діяльності з відходами сільськогосподарського виробництва, аналіз якої може бути корисним для пошуку можливих рішень зниження витрат. Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні процесів переробки вторинної сировини. При цьому формалізовано та вирішено з використанням методів реверсивної логістики та векторної оптимізації завдання щодо визначення факторів, які впливають на собівартість та експлуатаційні витрати під час транспортування відходів. Розроблено математичну модель для дослідження процесів поводження з вторинною сировиною, що дозволяє вирішувати задачі раціонального використання наявних матеріальних та фінансових ресурсів з мінімальною собівартістю перевезень. Практична значимість даної роботи полягає у тому, що запропонована математична модель процесів поводження з вторинною сировиною дозволяє визначити фактори та причини, що впливають на собівартість усіх її елементів та знизити відповідні витрати.

Посилання

Сагайдак-Никитюк, Р. В. Внедрение реверсивной логистики в условиях фармацевтического производства / Р. В. Сагайдак-Никитюк // Ремедіум – 2008. – № 5. – С. 38-40.

Dekker, R. Reverse Logistics: Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains / R. Dekker // Springer Verag. – 2003. – Vol. 26. – Р. 461-467.

Григорак, М. Ю. Теоретичні засади реверсивної логістики / М. Ю. Григорак, Ю. М. Чичкан-Хліповка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 580. – С. 36-42.

Кириченко, Г. І. Моделювання сценаріїв переміщення вантажів у ланцюгах доставки / Г. І. Кириченко, О. Г. Стрелко, Ю. А. Бердниченко, О. В. Петриковець, О. А. Кириченко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – № 12. – С. 32-37. Doi : https://doi.org/10.15802/tstt2016/85882

Prahinski, C. Empirical research opportunities in reverse logistics chains / C. Prahinski // International journal of Management Science. Issue 6 – 2005. – Vol. 34. – Р. 46-47.

Rogers, D. Towards an understanding of Supply Chain Quality Management / D. Rogers // Journal of Business Logistics No.2. – 2001. – Vol. 22. – Р. 68-74.

Кузьменко, А. І. Оптимізація маршрутів доставки вантажів на підставі кластерного аналізу / А. І. Кузьменко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки». – 2014. – № 2(52). – С. 96-103.

Федулова, Л. І. Аналіз процесу управління матеріальними та інформаційними потоками промислових підприємств / Л. І. Федулова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2002. – Вип. 17. – С. 57-60.

Фролова, Л. В. Логістичне управління підприємством : навч. посіб. / Л. В. Фролова – Донецьк : вид-во ДонДУЕТ, 2004. – 161 с.

Букринская, Е. М. Реверсивная логистика : уч. пособ. / Е. М. Букринская – СПб.: изд-во СПб ГУЄФ, 2010. – 79 с.

Pollock W. K., Dutta S. Driving Returns in the Reverse Logistics Service / W. K. Pollock, S. Dutta // Reverse Logistics Magazine. – 2008. – Edition 16. – Р. 26-29.

Guid, J. R., Pittsburg, P. A. Business Aspects of Close-Loop Supply Chains / J. R. Guid, P. A. Pittsburg // Carnegie Mellon University Press. – 2003. – Vol. 12. – Р. 86-93.

Pollock, W.K. 10 Rules for Successful Reverse Logistics Operations / W. K. Pollock // Reverse Logistics magazine. – 2008. – Edition 17. – Р. 51-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті