РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТИПОВОГО ПАСПОРТУ ПІД’ЇЗНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123168

Ключові слова:

технічний паспорт, під’їзна колія, план колійного розвитку, поздовжній профіль колії, автоматизоване проектування, автоматизоване робоче місце

Анотація

В статті виконано короткий опис різноманітності промислових підприємств, що мають на своєму балансі залізничні колії, з’єднані з магістральними залізницями України. Розглянуто специфіку їх роботи у залежності від характеру та обсягів вантажної роботи, довжини залізничних колій, наявності власних локомотивів, технологічних перевезень, тощо. Розглянуто нормативно-правову базу, що регламентує роботу промислового залізничного транспорту та його взаємодію із ПАТ «Українська залізниця». Виконано короткий аналіз документів, що регламентують технічний стан залізничної інфраструктури під’їзних колій та їх фактичний стан.

Формалізовано необхідність розробки типового Технічного паспорту (ТП) під’їзних колій промислового підприємства та його основні положення і зміст. Відзначено необхідність внесення змін до документів, що регламентують зміст планів колійного розвитку з метою більш зручної візуалізації та відображення необхідних елементів.

Відзначено наявність трудомістких процесів при розробці креслень ТП. Описано програмне забезпечення, розроблене науковцями кафедри станцій та вузлів ДНУЗТ, що дозволяє прискорити розробку та масштабне проектування поздовжніх профілів залізничних колій. Даний програмний продукт на базі введених даних про план та профіль залізничної колії за матеріалами геодезичної зйомки та камеральної обробки їх результатів, автоматизує розрахунки, побудову та оформлення поздовжніх профілів у середовищі AutoCAD та дозволяє суттєво скоротити загальну тривалість усього комплексу проектних робіт та гарантувати високий рівень їх якості.

Виконано аналіз основних проблем, пов’язаних з розробкою та модифікацією документації ТП, серед яких виділено тривалий час даного процесу та велика ймовірність наявності редакційних та технічних помилок. З метою прискорення процесу розробки та редагування документації ТП розроблено спеціалізоване програмне забезпечення у вигляді автоматизованого робочого місця, яке дозволяє не тільки формувати пояснювальну записку ТП у відповідності з встановленими нормами, а також вносити до неї зміни і вести журнал змін.

Посилання

Вернигора, Р. В. Проблемы функционирования железнодорожных подъездных путей Украины в современных условиях / Р. В. Вернигора // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/3 (58). – С. 64-68.

Луханін, М. І. Аналіз підходів до нормування тривалості вантажних операцій на під’їзних коліях підприємств / М. І. Луханін, М. І. Березовий, Р. В. Вернигора // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 3-4. – С. 47-51.

Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Ч.1. – Київ : Видавничий дім «САМ», 2004. – 432 с.

Закон України про залізничний транспорт. Проект. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62929&pf35401=438668

Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України : затв. : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 01.10.2009 № 1014. – Київ : Дорадо-Друк, 2009. – 126 с.

Методичні вказівки зі складання масштабних і схематичних планів станцій та поздовжніх профілів колій. ЦП 0125 : затв. : Наказ Укрзалізниці 15.12.2004 р. № 972-Ц3 / І. П. Корженевич, К. П. Мартова, М. Г. Ренгач, О. В. Гоц. – Київ : Алькор, 2004. – 36 с.

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП-0269 : Затв. : Наказ Укрзалізниці 01.03.2012 р. №072-Ц. - Київ : Поліграфсервіс, 2012. – 456 с.

Аппак, М. А. Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ / М. А. Аппак. – Москва : Радио и связь, 2004.– 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті