ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРВАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ ДЛЯ ОСНОВНОЇ СТАНЦІЇ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123166

Ключові слова:

промисловий залізничний транспорт, інтервал надходження та відправлення поїздів, випадкова величина

Анотація

Мета. Промисловий транспорт є однією з основних ланок процесу пересування вагонопотоків для забезпечення сталої роботи металургійних підприємств, які в сучасних умовах функціонування економіки України відіграють значну роль. Надходження поїздів на промислові станції та їх відправлення з них має в часі стохастичний характер, що суттєво впливає на ритмічність процесу постачання сировини на такі підприємства, і як наслідок, випуску готової продукції. Тому виконані дослідження є актуальною задачею. Методика. Для дослідження параметрів розподілу випадкових величин інтервалів надходження та відправлення поїздів використано методи математичної статистики. Результати. Досліджено діапазон зміни інтервалів надходження та відправлення поїздів, визначено параметри та встановлено закони розподілу даних випадкових величин. Стохастичний характер надходження та відправлення поїздів потребує врахування під час імітаційного моделювання роботи станцій з метою перевірки їх працездатності, а також граничних обсягів роботи. Практична значимість. Урахування стохастичного характеру чинників підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи промислових станцій та покращує якість отриманих показників.

Посилання

Єлагін, Ю. В. Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту / Ю. В. Єлагін, Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. –2014. – № 48. – С. 121-123.

Вернигора, Р. В. Проблемы функционирования железнодорожных подъездных путей Украины в современных условиях / Р. В. Вернигора // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/3(58). – С. 64-68.

Мілецька, І. М. Дослідження показників вантажної роботи на місцях незагального користування в умовах підприємства Д / І. М. Мілецька // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2010. – Вип. 118. – С. 220-225.

Козаченко, Д. Розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень / Д. Козаченко, А. Верлан, Н. Санницький // Українська залізниця. – 2016. – № 9 (39). – С. 46-50.

Шумик, Д. В. Удосконалення взаємодії сортувальної станції та під’їзних колій великих публічних акціонерних товариств / Д. В. Шумик, С. І. Пелешко, Н. І. Стронська // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – Вип. 165. – С. 232-240.

Бутько, Т. В. Формалізація технології роботи залізничної станції з під’їзною колією на основі методів логістики / Т. В. Бутько, О. В. Ляшко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. –2012. – Вип. 133, – С. 63-69.

Шульдінер, Ю. В. Удосконалення роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу при взаємодії із залізницею / Ю. В. Шульдінер, І. М. Іващенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 58. – С. 198-205.

Полякова, О. М. Логістичний підхід до взаємодії магістрального і промислового залізничного транспорту / О. М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості – 2015. – № 49. – С. 199-203.

Лукьянов, В. А. Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта металлургических предприятий / В. А. Лукьянов // Символ науки. – 2017. – 02-2. – С. 87-89.

Турпак, С. М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 3. – С. 221-227.

Шторм, Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества / Р. Шторм. – Москва: Мир, 1970. – 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті