ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123165

Ключові слова:

система утримання, локомотив, ремонт, математичне моделювання, векторна оптимізація, екологія

Анотація

Мета. Знизити експлуатаційні витрати при технічному обслуговуванні локомотивів з урахуванням ресурсів, які споживаються підприємством, та впливу на екологію. Розробити математичну модель раціональної системи утримання тягового рухомого складу, що враховує оптимізацію за трьома показниками: кошти, які витрачаються на ремонти, час, що витрачається на ремонти, витрати екологічних ресурсів при ремонтах. Методика. У роботі проведено аналіз сучасних досліджень щодо організації технічного обслуговування та ремонту локомотивів. У якості математичного апарату для знаходження раціональної системи утримання використовується векторна оптимізація за трьома показниками. Сформульовані умови існування розв’язку задачі. Описані властивості, які повинна мати раціональна система утримання локомотиву. Результати. Запропонована математична модель, яка дозволяє обирати систему технічного обслуговування та ремонту локомотиву, яка буде задовольняти умовам оптимальності за показниками: вартість ремонту, час ремонту, витрати екологічних ресурсів. Наукова новизна. Запропонований новий, комплексний підхід до вибору раціональної системи утримання тягового рухомого складу. Даний підхід дозволяє вирішувати не одну задачу при побудові оптимальної системи технічного обслуговування та ремонту, а будувати раціональну систему утримання за трьома показниками.Перший показник враховує витрати коштів на утримання тягового рухомого складу за весь час його життєвого циклу. Другий показник оптимізує витрати часу на проведення ремонтів та технічних оглядів. Третій показник дозволяє врахувати витрати екологічних ресурсів (води, палива, електрики та ін.) системою утримання локомотиву. Практична значимість. Запропонована математична модель при впровадженні дозволить знизити експлуатаційні витрати при технічному обслуговуванні та ремонті локомотиву. Дана модель дозволяє оптимізувати загальні витрати системи утримання на ремонти та заміну деталей локомотиву, загальні витрати часу на проведення ремонтів та витрати природних ресурсів. Доцільне використання запропонованої математичної моделі при розробці такої системи утримання локомотиву, яка дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище при експлуатації тягового рухомого складу.

Посилання

Bodnar, B. System Choice of the Technical Maintenance of Locomotives Equipped with on-Board Diagnostic Systems / B. Bodnar, O. Ochkasov // Transport Means : Proceedings of 21st International Scientific Conference, September 20–22, 2017 / Kaunas University of Technology Klaipėda University [and others]. – Juodkrante, Kaunas, Lithuania, – 2017. – Part I. – P. 43-47. A fragment of the text.

Босов, А. А. Теоретические основы рационального содержания подвижного состава железных дорог : монографія / А. А. Босов, П. А. Лоза/ – Дн-ск: Изд-во ООО «Дриант», 2015 – 252 с. – ISBN 978-966-2394-15-3

Капіца, М. І. Розвиток наукових основ удосконалення систем утримування тягового рухомого складу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.22.07 / Михайло Іванович Капіца. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2010. – 39 с.

Босов, А. А. Теоретические основы и методика расчета рациональных плановых восстановлений локомотивов и вагонов : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.22.07 / Аркадій Аркадійович Босов. – Л.: ЛИИДТ,1986. – 30 с.

Боднар, Є. Б. Підвищення експлуатаційної надійності локомотивів шляхом впровадження раціональної системи утримування: дис... канд. техн. наук : 05.22.07 / Євген Борисович Боднар. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2004. – 161 с.

Крашенинин, А. С. Влияние наработки локомотивов на корректирование периодичности технического обслуживания и текущего ремонта / А. С. Крашенинин // Наука и прогресс транспорта. – 2015. – №1 (55). – С.148-154. doi 10.15802/STP2015/38265

Bodnar, B. Improving Operation and Maintenance of Locomotives of Ukrainian Railways / B. Bodnar, A. Ochkasov, D. Bobyr // Technologijos ir Menas = Technology and Art. – 2016. – № 7. – P. 109-114. http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/8884

Боднарь, Б. Е. Использование диагностической информации при разработке системы управления техническим состоянием локомотивов / Б. Е. Боднарь, О. Б. Очкасов, Е. Б. Боднарь // Локомотив-информ. – 2011. – №3-4. – С.10-13.

Гришечкина, Т. С. Оценка качества выполнения системы содержания парка электроподвижного состава / Т. С. Гришечкина, П. А. Лоза // Электрификация транспорта. – 2015. – № 9. – С. 87-93.

Фалендиш, А. П. Моделювання зміни коефіцієнту технічного використання маневрового тепловозу для різних систем утримання / А. П. Фалендиш // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – №1/3 (79). – С. 24-31.

Тартаковский, Э. Д. Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог : монография / Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко, Ю. Е. Калабухин. – Луганск : Изд-во «Ноулидж» – 2011. – 174 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті