МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК БАЗОВИЙ СЕГМЕНТ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123148

Ключові слова:

мультимодальні перевезення, транзит, логістика, мультимодальні центри, оператор мультимодального перевезення, оптимізація перевізного процесу

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження розвитку світових мультимодальних перевезень, їх стану в Україні, визначення проблемних ділянок, шляхів їх усунення, а також потенційних обсягів залучення транзиту. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив світової та вітчизняної системи мультимодальних перевезень, досвіду створення, функціонування та оптимізації цих систем в різних країнах, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу та прогнозування для визначення існуючих та потенційно можливих обсягів мультимодальних перевезень. Результати. Враховуючи бурхливий розвиток мультимодальних перевезень по всьому світу, значні обсяги перевезень у напрямку Схід – Захід, а також вигідне географічне положення України, можна стверджувати, що створення ефективної національної системи мультимодальних перевезень дозволить залучити значні додаткові обсяги транзитних вантажопотоків, як у напрямку Східної Європи, так і у зворотному. Позитивний досвід інших країн, в першу чергу країн Європейського Союзу, Китаю та Сполучених Штатів показав, що за умови наявності ефективної транспортної мережі та розвинутої системи мультимодальних логістичних центрів значно підвищуються як внутрішні, так і транзитні вантажопотоки, це дає можливість збільшити привабливість країни в міжнародній системі перевезень. Це в свою чергу дозволяє залучити додаткові інвестиції та покращує соціальний клімат шляхом створення додаткових робочих місць. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під створення та подальший розвиток сучасної національної системи мультимодальних перевезень, а також оптимізацію параметрів її окремих ланок для подальшої інтеграції у світову транспортну систему. Практична значимість. Розвиток системи мультимодальних перевезень на території України дозволить збільшити обсяги вантажопотоків, в першу чергу транзитних, а відповідно і позитивним чином відобразиться на доходній частині як перевізників всіх видів транспорту, так і операторів мультимодальних перевезень.

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року (Проект) [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/28581.html

Баранова, О. Ю. Интермодальные и мультимодальные перевозки грузов: проблемы терминологии / О. Ю. Баранова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2012. – № 6. – С. 85–88.

Terminology on combined transport / Prepared by the UN/ECE, the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and the European Commission (EC) – New York and Geneva: United Nations. – 2001. – 71 p.

Підлісний, П. І. Роль контейнеризації змішаних вантажних перевезень у розвитку світової торгівлі / П. І. Підлісний, Н. О. Паткевич, Ю. В. Цвєтов // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 67-81.

Обзор морского транспорта-2016 / Конференция ООН по торговле и развитию – Нью-Йорк, Женева: ООН, UNCTAD – 2016. – 133 c.

Окороков, А.М. Аналіз перспектив розвитку контейнерних перевезень в Україні / А.М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень. – 2015. – Вип. 10. – С. 98-105.

Прогноз DHL по контейнерному рынку [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://ports.com.ua/ articles/prognoz-dhl-po-konteynernomu-rynku.

Обзор морского транспорта-2009 / Конференция ООН по торговле и развитию – Нью-Йорк, Женева: ООН, UNCTAD – 2009. – 268 c.

Муравский, А. Один пояс – много маршрутов [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://ports.com.ua/articles/odin-poyas-mnogo-marshrutov

Засядько, Н. Экспансия на Альбион: что известно о контейнерном поезде из Китая в Лондон [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https: //cfts.org.ua/articles/ekspansiya_na_albion_chto_izvestno_o_konteynernom_poezde_iz_kitaya_v_london_1165/88257.

Пасічник, А. М. Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи /А. М. Пасічник, О. М. Клен, С. В. Мірошніченко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2016. – № 12 – С. 88-97.

Державна служба статистики України. Транспорт [Електрон. ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

The Logistics Performance Index and Its Indicators. The World Bank: The International Bank for Reconstruction and Development, 2016 – р. 76

Kozachenko, D., Vernigora, R., Rustamov, R. Сreation of export-oriented network of grain elevators in Ukraine/ D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ, – Дніпро: ДНУЗТ. – 2017. – №2 (68) – C. 56-70.

Рыженкова, Н. Украина вернула лидерство в перевалке контейнеров / Н. Рыженкова // Порты Украины – 2017. – №3 (165) – С. 58-61.

Адміністрація морських портів України. Прес-центр [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini.

Исаев, А. Контейнерные мощности в Украине: один работает – четверо смотрят? [Електрон. ресурс] / А. Исаев. – Режим доступу: http:// cfts.org.ua/blogs/konteynernye_moschnosti_v_ukraine_odin_rabotaet__chetvero_smotryat__174

Козырь, Б Портовая реформа и развитие контейнерных перевозок в Украине / Б. Козырь // Порты Украины. – 2013. – № 7. – С. 13–17.

Ківалов, С. В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики / С. В. Ківалов // Lex Portus. – Херсон: ФОП «Грінь Д.С.» – 2017. – № 1 (3). – C. 5-21.

Транспорт Украины-2015 [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://businessviews.com.ua/ru/ get_file/id/transportua.pdf.

Окороков, А.М. Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання / А. М. Окороков, Р.В. Вернигора П. С. Цупров // Транспортні системи та технології перевезень –2016. – Вип. 12. – С. 62-68.

Офіційний сайт ПАТ «Українська залізниця». Прес-центр [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://uz.gov.ua/press_center/latest_news/

Омелян анонсировал запуск контейнерного поезда ЕС-Китай через Украину до конца 2017 года [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://cfts.org.ua/news/2017/11/29/omelyan_anonsiroval_zapusk_konteynernogo_poezda_es_kitay_cherez_ukrainu_do_kontsa_2017_goda_44206

Контейнерный поезд между терминалом ТИС и Днепровским портом запущен в постоянную эксплуатацию [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/news/2017/09/07/konteynernyy_poezd_mezhdu_terminalom_tis_i_dneprovskim_portom_zapuschen_v_postoyannuyu_ekspluatatsiyu_42797.

Засядько, Н. Контейнерная терминология: где переваливаются грузы на пути из Украины в Европу/ Н. Засядько – [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https:// cfts.org.ua/articles/konteynernaya_

terminalogiya_gde_perevalivayutsya_gruzy_na_puti_iz_ukrainy_v_evropu_1176.

Козаченко, Д.М. Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом / Д. М. Козаченко, Р.Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко // Транспортні системи та технології перевезень – 2013. – Вип. 6. – С. 56-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті